ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE KOŁA SZKOLNEGO LOK

W dniu 20.10.2017 r. w opolskim "Elektryczniaku" odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze kola szkolnego Ligi Obrony Kraju.

Na wstępie opiekun oraz prezes Zarządu wręczyli odznaki OSO ( sprawności obronnej ) wyróżniającym się członkom koła. Otrzymali je: Ania Miklis, Mateusz Plewka, Dawid Macha, Patryk Fornal, Bartek Perzak, Dawid Urbanek, Bartek Błyszcz, Aleksandra Dudzińska i Aleksandra Wójcik.

Referat sprawozdawczy wygłosiła prezes Zarządu Ania Miklis. Omówienia osiągnięć Koła dokonał opiekun p. Edward Łakomy. Wymienił najważniejsze dokonania członków Koła – uczestników konkursów , zawodów , turniejów , itp. , na których nasi członkowie godnie reprezentowali szkołę , zajmując czołowe lokaty . Najlepsi z nich to : indywidualnie Ania Miklis I m, Patryk Fornal – II m oraz Jakub Starosta - III m w konkursie na szczeblu wojewódzkim pt. „ Udział żołnierzy polskich w misjach pokojowych w l. 1953-2016 ‘’/ oraz I m drużynowo w tym konkursie, Błażej Mrzygłód VI m w konkursie plastycznym pt. „ Żołnierze polscy w misjach pokojowych", I m Aleksandra Wójcik w Turnieju Wiedzy Pożarniczej. . Na rejonowych zawodach drużyn ratowniczych PCK nasza drużyna w składzie: Bartek Błyszcz, Dawid Urbanek, Patryk Fornal zajęła VI m. Aktywnie uczestniczyliśmy także w warsztatach ratowniczych na szczeblu miejskim. W w/w uczestniczyła drużyna dziewcząt w składzie: Anna Miklis, Joanna Balcer oraz Aleksandra Wójcik. W warsztatach na szczeblu wojewódzkim uczestniczyła drużyna męska w składzie: Dawid Urbanek, Bartek Błyszcz, Patryk Fornal i Marek Musialik. Podczas Dnia Otwartego Szkoły nasz zespół w składzie; Mateusz Plewka, Bartek Błyszcz, Dawid Urbanek, Bartek Perzak, Patryk Fornal, Vincent Scholz przygotował 3 pokazowe stanowiska – strzeleckie, I pomocy i obrony p.chemicznej. Braliśmy też udział w Grze terenowej. Kilka stanowisk udzielania I pomocy przygotowała nasza grupa ratownicza / Ania Miklis, Dawid Urbanek, Bartek Błyszcz, Bartek Perzak, Mateusz Plewka i Fabian Komor. Nie zabrakło nas również podczas opolskich Targów Edukacyjnych, gdzie urządziliśmy stanowisko udzielania I pomocy/ Ania Miklis, Dawid Urbanek, Ola Dudzińska, Bartek Błyszcz i Patryk Fornal. /. W dniu 19.09.2017 r. grupa ratownicza w składzie: Dawid Urbanek – kapitan, Ania Miklis, Asia Balcer, Ola Dudzińska, Dawid Macha, Patryk Fornal, Bartek Błyszcz, Bartek Perzak dała znakomity pokaz udzielania I pomocy dla uczniów klas pierwszych podczas spotkania integracyjnego w Banderozie.

Słowa podziękowania za pracę w Zarządzie Koła i sekcjach specjalistycznych należą n/w członkom: Mateusz Panicz, Dawid Urbanek, Mateusz Plewka, Bartek Perzak, Dawid Macha, Anna Miklis. Opiekun koła zwrócił uwagę na ogromne oddziaływanie internetu i na tym tle wyraził wielkie uznanie członkom sekcji informatycznej za właściwe prowadzenie strony internetowej ZSE / w zakładce Koło szkolne LOK /.Wyraził też przekonanie. że osiągnięcia członków Koła będą nadal szeroko prezentowane zarówno w internecie, jak i w gablocie szkolnej. W poszczególnych klasach są wyznaczeni ratownicy, których zadaniem jest udzielić I pomocy w sytuacji zagrożenia, wypadku lub nagłego zachorowania. Będziemy ich szkolić i w większym stopniu stawiać im konkretne zadania, np. podczas ćwiczebnej ewakuacji w szkole. O naszych dokonaniach pisała lokalna prasa, mówiono w TV Opole. Zarząd koła dobrze współpracował z Dyrekcją szkoły, gronem pedagogicznym oraz samorządem uczniowskim. Wszystkim członkom Koła, a w szczególności biorącym aktywny udział w zawodach, konkursach, turniejach należą się podziękowania. Zasługują oni na wyróżnienie za godne reprezentowanie i rozsławianie opolskiego „ Elektryczniaka".

 

Wybrano nowe władze Koła.

Oto skład nowego Zarządu SzK LOK;

Prezes – Anna Miklis 4d

W-ce prezes - Dawid Urbanek 3g

Sekretarz - Joanna Balcer 3d

Skarbnik - Patryk Namysło 4g

Członkowie - Bartek Błyszcz 3g

- Adam Głowacki 1b

- Cezary Romańczuk 1a

- Łukasz Firlus 1f

- Szymon Drzewiecki 1g

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

Przewodnicząca - Aleksandra Dudzińska 2e

W-ce przew. – Aleksandra Wójcik 2e

Sekretarz - Matylda Machała 1e

Wybrano przewodniczących sekcji specjalistycznych;

Strzelecka - Mateusz Plewka 4g

Sportów obronnych - Nikodem Sękowski 2a

Pożarnicza - Dawid Macha 4b

Ratownictwa medycznego – Dawid Urbanek 3g

Misji pokojowych - Patryk Fornal 3e

Informatyczna - Bartek Perzak 3e

Opiekun Koła pogratulował członkom władz wyboru na stanowiska i życzył owocnej pracy, a nowym członkom aktywnego angażowania się w przedsięwzięcia ujęte w „ Rocznym planie zamierzeń Koła".