WARSZTATY W TURAWIE

warsztaty w Turawie

W dniu 8.06.2011 br. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Straży Pożarnej w Turawie, odbyły się warsztaty szkoleniowe z zakresu ratownictwa medycznego oraz działań ppoż., a także zasad udzielania I pomocy w sytuacjach zdarzeń drogowych. W warsztatach uczestniczyła młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Opola, w tym drużyna „Elektryczniaka" w składzie: Małgosia Kottisch z kl. 2 F, Dominika Kurek – kl. 1 C, Paweł Markuszewski z kl. 1 C i Filip Jokiel z kl. 1 A. Organizatorem warsztatów był Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola, Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu i przew. komisji edukacji Marzena Kawałko. Celem warsztatów jest wykształcenie grupy liderów z opolskich szkół, którzy będą propagowali w swoich szkołach zasady szeroko pojętego bezpieczeństwa oraz zasady udzielania I pomocy.

W programie ujęto następujące przedsięwzięcia: pokaz udzielania I pomocy, wykład nt. zagrożeń terrorystycznych na świecie i w Polsce i na tym tle zasady zachowania się uczniów podczas ataku terrorystycznego w szkole, zasady ewakuacji z obiektów oświatowych, pokazy gaszenia płonących cieczy łatwopalnych oraz, wozu bojowego i jego wyposażenia oraz rozcinanie karoserii samochodu w celu wydobycia rannych podczas wypadku drogowego. W części praktycznych zajęć każdy zespół „odwiedził 4 stacje", na których pozorowano różne zdarzenia, wymagające udzielenia poszkodowanym I pomocy. Były to: 1 - wypadek drogowy z 1 osobą poszkodowaną /rany cięte kończyny górnej i dolnej/; 2 – przewrócenie się na nierównej nawierzchni w wyniku czego doszło do złamania kończyny dolnej i górnej; 3 - ratowanie tonącego; 4 – zdarzenie, podczas którego kierowca podnosząc maskę samochodu /wydobywał się dym z silnika/ doznał oparzenia kończyn górnych. Instruktorzy na poszczególnych stanowiskach bacznie obserwowali poczynania ratowników, a następnie omawiali popełnione błędy. Robili to w sposób fachowy, a zarazem życzliwy, gdyż celem nie było współzawodnictwo, ale nauka i doskonalenie umiejętności uczniów podczas udzielania I pomocy. Stąd też świetna atmosfera podczas wykonywania praktycznych czynności. Zakładane cele zostały osiągnięte; uczniowie ugruntowali posiadaną wiedzę z zakresu udzielania I pomocy, zapoznali się z „nowinkami", które się pojawiają, zapoznali się z użyciem defibrylatora automatycznego, itp. Podsumowanie warsztatów i świetna grochówka zakończyły to ze wszech miar pożyteczne przedsięwzięcie. Słowa uznania należą się organizatorom oraz gospodarzom - strażakom.

Serdeczne gratulacje dla uczniów reprezentujących szkołę, którzy wykazali wielkie zaangażowanie w tym działaniom, które jest tak potrzebne w szczególnych sytuacjach zagrożenia.
Wyrażam słowa uznania dla opiekuna Pana Edwarda Łakomego, który pełni funkcję opiekuna naszych uczniów.
Władysław Opoka

 

warsztaty w Turawiewarsztaty w Turawiewarsztaty w Turawiewarsztaty w Turawiewarsztaty w Turawiewarsztaty w Turawiewarsztaty w Turawiewarsztaty w Turawiewarsztaty w Turawiewarsztaty w Turawie