ROCZNICA ZWIĄZKU INWALIDÓW WOJENNYCH

Związek Inwalidów Wojennych

W dniu 27.05.2011 r. w Opolu uroczyście obchodzono 92-rocznicę Związku Inwalidów Wojennych. W programie ujęto: mszę św., spotkanie w 10 Brygadzie Logistycznej, żołnierski obiad, złożenie kwiatów pod tablicą na opolskim Rynku. Związek Inwalidów Wojennych powstał w 1919 r. Zrzesza inwalidów I i II wojny, wdowy oraz sieroty po inwalidach. Głównym celem jego działalności jest obrona interesów inwalidów, pomoc w adaptacji społeczno-zawodowej. Opolski oddział liczy kilkudziesięciu członków. W uroczystościach uczestniczył poczet sztandarowy Zespołu Szkół Elektrycznych.

Związek Inwalidów WojennychZwiązek Inwalidów WojennychZwiązek Inwalidów Wojennych