ŚWIETNE POKAZY RATOWNIKÓW „ELEKTRYCZNIAKA’’ W BANDEROZIE

x

W dniu 19.09.br. grupa ratownicza koła szkolnego LOK opolskiego „ Elektryczniaka’’ przeprowadziła znakomite pokazy zachowania się i postępowania w różnych sytuacjach zagrożenia, w tym w szczególności udzielania I pomocy. Adresatami byli uczniowie klas pierwszych, którzy przebywali na spotkaniu integracyjnym w Banderozie (Głuchołazy). Zajęcia odbywały się w 2 grupach– gr.I = kl. 1b,1c,1d i 1ab ( 11.00-12.40 ) ; gr. II = kl. 1a,1e,1f i 1g ( 14.15-16.00 ). Grupa ratownicza w składzie: Dawid Urbanek – kapitan, Ania Miklis, Asia Balcer, Ola Dudzińska, Dawid Macha, Bartek Błyszcz, Bartek Perzak i Patryk Fornal przygotowała i znakomicie zrealizowała pokazy. Na 5 stanowiskach przygotowano scenki imitujące różne stany zagrożenia. Na sygnał kierownika pokazów grupy (klasy) przechodziły na kolejne stanowiska. Instruktorzy najpierw prezentowali prawidłowe wykonanie zadania, a następnie uczniowie ćwiczyli pod ich nadzorem i z ich pomocą.

A oto sytuacje i zadania do wykonania na poszczególnych stanowiskach: Stanowisko 1: osoba poszkodowana w wypadku drogowym, nieprzytomna, brak funkcji życiowych. Zadanie: wykonać RKO z wykorzystaniem defibrylatora AED (na tym samym stanowisku dodatkowo trening RKO bez defibrylatora). Doświadczone ratowniczki – Ania Miklis, Asia Balcer i Ola Dudzińska fachowo instruowały uczniów, jak prawidłowo sprawdzać przytomność poszkodowanego i czy ma zachowane funkcje życiowe oraz jak podłączyć defibrylator i postępować zgodnie z podawanymi komendami. Właśnie to urządzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem uczestników pokazu. Stanowisko 2: Dawid Macha i Bartek Perzak zorganizowali pokaz ewakuacji (wyprowadzanie i wynoszenie) poszkodowanych z rejonu zagrożenia różnymi sposobami przez 1,2 i więcej ratowników, z wykorzystaniem noszy płachtowych i bez sprzętu. Dawid – członek OSP demonstrował sposób strażacki, który wzbudził ogromne zainteresowanie, nawet wśród wychowawców klas. Stanowisko 3: Atak padaczki. Na tym stanowisku Bartek Błyszcz omawiał i demonstrował prawidłowe postępowaniem podczas ataku epilepsji. Stanowisko 4: Układanie poszkodowanych w różnych pozycjach, zalecanych w I pomocy ( przeciwwstrząsowa, bezpieczna, autoprzetoczeniowa, półsiedząca, itp.). Patryk Fornal przygotował kilka miejsc treningowych, gdzie uczniowie ćwiczyli różne pozycje pod jego nadzorem. Dla ułatwienia przygotowane zostały rysunki i opisy poszczególnych pozycji ( w jakiej pozycji ułożyć poszkodowanego w konkretnej sytuacji wypadkowej ). Stanowisko 5: Badania urazowe poszkodowanego. Dawid Urbanek – kapitan zespołu bardzo profesjonalnie demonstrował badanie urazowe poszkodowanego. Badanie urazowe prowadzą z reguły tylko ratownicy medyczni lub lekarze z uwagi na jego złożoność. Dawid robił to z wielką fachowością. Potwierdzeniem jest filmik szkoleniowy, który nagrałem. Badania w wykonaniu Dawida wzbudziły wielkie zainteresowanie, gdyż wielu uczniów zetknęło się z nimi pierwszy raz.

Głównym celem pokazów i ćwiczeń było zaprezentowanie algorytmu działań ratowniczych w różnych zdarzeniach wypadkowych. Zawiera on wypracowany schemat działań ratowniczych, według którego należy postępować przy udzielaniu I pomocy. Pokazy w Banderozie były okazją do zweryfikowania przez uczniów klas pierwszych swojej wiedzy i umiejętności z zakresu I pomocy. Z satysfakcją odnotowuję fakt dużego zaangażowania uczniów podczas ćwiczeń praktycznych. W ocenie instruktorów 16 z nich zasłużyło na wyróżnienie, zaś Mateusz Passon z kl. 1a, Dawid Bonk i Jacek Dąbek z kl. 1b oraz Adam Krysiński z kl.1ab, należeli do najbardziej aktywnych podczas ćwiczeń. W najbliższym czasie zostaną oni włączeni do ścisłego aktywu sekcji ratownictwa medycznego SzK LOK. Również dla samych ratowników była to świetna okazja do przećwiczenia różnych czynności ratowniczych z zakresu I pomocy. Na zbiórce podsumowującej spotkanie integracyjne w Głuchołazach w dniu 21.09.br., dyrektor Dariusz Dobrowolski pogratulował ratownikom profesjonalnej postawy podczas pokazów z I pomocy, życzył im sukcesów w nauce oraz wręczył PODZIĘKOWANIA.