ROBOCZE SPOTKANIE AKTYWU KOŁA SZKOLNEGO LOK

W dniu 12.09.2017 r. odbyło się spotkanie ścisłego aktywu koła szkolnego LOK. Tym samym rozpoczęliśmy realizację „ Planu zamierzeń SzK LOK na rok szkolny 2017/2018’’. W spotkaniu udział wzięli: Ania Miklis, Aleksandra Dudzińska, Dawid Urbanek, Patryk Fornal, Mateusz Plewka, Bartek Błyszcz, Dawid Macha, Marek Koj, Marek Musialik.

Opiekun Koła p. Edward Łakomy podziękował zebranym za wielki wysiłek, jaki włożyli oni w minionym roku szkolnym kierując, bądź uczestnicząc bezpośrednio w zawodach, konkursach, turniejach, warsztatach, itp. Przypomniał, że zarówno dyrekcja Szkoły, jak i Zarząd Koła nr 25 SKMP ONZ uhonorowali ich na zakończenie roku szkolnego nagrodami rzeczowymi, statuetkami i dyplomami. Był to nasz skromny wyraz podziękowania za godne reprezentowanie „ Elektryczniaka’’.

Opiekun omówił najbliższe zadania dla aktywu. Są to: pokazy udzielania I pomocy na spotkaniu integracyjnym klas I w Banderozie oraz ćwiczebna ewakuacja szkoły. Wyznaczone zostały 4 zespoły i zadania na poszczególnych stanowiskach, które grupa ratownicza będzie realizować w Głuchołazach. Kierownicy zespołów pod wodzą szefa sekcji ratownictwa medycznego Dawida Urbanka przygotują tzw. „ scenki’’ różnych zdarzeń wypadkowych.

Natomiast podczas ćwiczebnej ewakuacji szkoły grupa ratownicza wystąpi w podwójnej roli – jako instruktorzy podczas pokazu w rejonie zbiórki oraz jako obserwatorzy działania ratowników klasowych, którzy będą udzielać I pomocy swoim poszkodowanym podczas ewakuacji, kolegom z klasy. Szczegółowe zadania dla Zarządu Koła i poszczególnych sekcji koła szkolnego LOK zostaną przekazane na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w I połowie października br.