RATOWNICY ELEKTRYCZNIAKA W AKCJI

W dniu 13.06.br. na obiektach Komendy Wojewódzkiej PSP odbyły się doroczne warsztaty ratownicze. Organizatorami byli minn. : KW PSP, WORD Opole, KW Policji. W warsztatach udział wzięły 24 zespoły ( w tym 21 ze szkół ponadgimnazjalnych i 3 gimnazjalne). Naszą szkołę reprezentował zespół w składzie: Dawid Urbanek – kapitan, Bartek Błyszcz, Patryk Fornal i Marek Musialik.

Uczestników warsztatów powitał z-ca komendanta wojewódzkiego bryg. mgr inż. Maciej Zając. Harmonogram warsztatów przewidywał ćwiczenia praktyczne, wykłady, pokazy. Przygotowano 4 stanowiska, na których drużyny miały za zadanie wykonać czynności ratownicze z zakresu I pomocy = I – ratowanie topielców, II – Wypadek drogowy – potrącenie pieszego na przejściu, III – Upadek z drabiny z wbiciem się gwoździa w przedramię, IV – Oparzenie I stopnia kończyny górnej.

 

Uczestnicy wysłuchali ciekawych wykładów nt. postępowania przy zatruciu czadem i niedopuszczenia do zatrucia, praw i obowiązków kierowców, postępowania na wypadek ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Organizatorzy przygotowali interesujące pokazy , a mianowicie: pokaz ratownictwa wodnego, pokaz pożaru samochodu i oleju, prezentację policyjnego ambulansu technicznego z jego ciekawym wyposażeniem oraz ćwiczenia praktyczne na symulatorze dachowania i zderzenia. To ćwiczenie wzbudziło spore zainteresowanie młodzieży, bowiem mogli oni przekonać się na własnej skórze, jak zachowuje się nasze ciało zwisając głową w dół, gdy przytrzymują nas tylko pasy oraz jak reaguje ciało przy zderzeniu z przeszkodą.

warsztaty ratownicze dyplom

Wręczenie Certyfikatów dla szkoły i imiennych dla uczestników warsztatów oraz wspaniała grochówka były ostatnimi punktami zajęć. Dziękujemy organizatorom za umożliwienie młodzieży sprawdzenie swoich umiejętności praktycznych z I pomocy oraz nauczenie się nowych rozwiązań przekazywanych jej przez instruktorów i ratowników medycznych.