ELEKTRYCZNIAK ZNÓW GÓRĄ

Obchody „ Dnia Weterana’’ w Opolu mają już swoją długą tradycję. W obecnej formule, tj. z udziałem młodzieży i zaproszonych gości honorowych odbyły się w dniu 25.05.br. już po raz dziesiąty. W programie były minn. konkursy dla młodzieży wszystkich typów szkół ( plastyczny i tematyczny), spotkania z uczestnikiem misji, wystawa nagrodzonych prac plastycznych.

W części oficjalnej uczestniczyli goście honorowi wicewojewoda Violetta Porowska, wicemarszałek województwa opolskiego Antoni Konopka, doradca marszałka Janusz Wójcik, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego ppłk Adam Kliszka, komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Opolu ppłk Jan Rybak, przedstawiciel 10 Brygady Logistycznej ppłk Wiesław Zawiślak, przedstawiciel Kuratorium Oświaty Rajmund Florczak, dyrektorzy szkół – Dariusz Dobrowolski z Zespołu Szkół Elektrycznych w Opolu i Marek Leśniak z Zespołu szkół w Oleśnie.

Witając weteranów, młodzież szkolną i zaproszonych gości, członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, prezes Koła nr 25 w Opolu płk rez. Edward Łakomy, podkreślił wielkie znaczenie tego rodzaju spotkań jako żywej lekcji historii. Dla młodzieży jest to spotkanie z żołnierzami, którzy służyli na misjach pokojowych w różnych regionach świata, bowiem na sali byli obecni „ misjonarze’’ z Egiptu, Syrii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Kambodży, Czadu, Iraku, Afganistanu i innych regionów świata. Warto, by zdawać sobie z tego, że będąc na misjach realizowali oni zadania służące utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, że nieśli pomoc humanitarną, pomagali na wiele sposobów miejscowej ludności w ich trudnej ówczesnej, niekiedy wojennej, rzeczywistości. I teraz chcą przekazać młodemu pokoleniu te wartości, właśnie podczas spotkań w dniu swojego święta, jak również podczas spotkań w opolskich szkołach. Nawiązali do tego także występujący goście – wicewojewoda Violetta Porowska i wicemarszałek województwa opolskiego Antoni Konopka, życząc jednocześnie weteranom dużo zdrowia i pomyślności. W konkursie plastycznym nasz wielokrotny uczestnik, tegoroczny maturzysta Błażej Mrzygłód zajął VI miejsce, natomiast w konkursie tematycznym jesteśmy niepokonani od kilku już lat.

Nasza ekipa znów spisała się na medal, a właściwie na trzy medale. Indywidualnie zwyciężyła Ania Miklis ( była najlepsza również w ubr.), drugie miejsce zajął Patryk Fornal, a Jakub Starosta był piąty. Byliśmy również najlepsi w klasyfikacji zespołowej i przywieźliśmy puchar ufundowany przez Marszałka Województwa Opolskiego. Oficjalne przekazanie pucharu dyrektorowi szkoły miało miejsce w dniu 26.05.br. Obydwa konkursy mają rangę wojewódzką. Opiekunem zespołu był Damian Stankowicz – członek wspierający SKMP ONZ, który za swoją działalność na rzecz naszego Stowarzyszenia, w 2015 r. odznaczony medalem „ Za zasługi dla SKMP ONZ’’. GRATULACJE.