DRUŻYNA ELEKTRYCZNIAKA NAJLEPSZA W WOJEWÓDZTWIE

matura

Kolejna, czwarta już edycja wojewódzkiego konkursu pt. „Udział żołnierzy polskich w misjach pokojowych", przyniosła naszym reprezentantom kolejne zwycięstwo, choć tym razem nie było tak łatwo jak w poprzednich latach. Ale zwyciężyliśmy, pokonując 9 dobrych zespołów z Nysy, Brzegu, Paczkowa Olesna i innych miejscowości. Konkurs wymagał od uczestników gruntownej wiedzy o udziale polskich żołnierzy, policjantów i personelu cywilnego w misjach pokojowych, stabilizacyjnych i humanitarnych w różnych regionach świata w l. 1953 – 2010 oraz podstawowej wiedzy o strukturze i działalności Organizacji Narodów Zjednoczonych.

 

Konkursy /gdyż drugim był konkurs plastyczny o podobnej tematyce/ organizuje dla młodzieży szkół Opolszczyzny Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ – Koło nr 25 w Opolu. Obydwa konkursy cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem, co nas jako organizatorów bardzo cieszy, gdyż w ten sposób możemy przybliżać młodzieży problematykę misji pokojowych. Oprócz konkursów, młodzież miała okazję uczestniczyć w spotkaniu z st.chor. sztab. Stanisławem Gawłem, który 3 tygodnie temu powrócił z Afganistanu, gdzie razem z kolegami pełnił służbę logistyczną i na „gorąco" mógł opowiedzieć młodzieży o swoich wrażeniach i zadaniach jakie realizował. Swoje opowiadania wzbogacał przywiezionymi eksponatami. Młodzież miała również możliwość spotkania się i porozmawiania z uczestnikami misji – członkami opolskiego Koła. To najlepsza i najciekawsza lekcja historii – rozmowa z „żywymi" weteranami misji z różnych regionów świata – Egiptu, Syrii, Libanu, Czadu, Kambodży, Kosowa, Bośni i Hercegowiny, Iraku, Afganistanu. Artykułowałem to bardzo mocno zarówno w wywiadzie dla radia „Opole", jak i podczas części oficjalnej z udziałem zaproszonych gości. Kolejnym punktem było zwiedzanie Sali tradycji 10 Brygady, gdzie są m.inn. przedstawione na planszach pobyty żołnierzy opolskiej Brygady na misjach. Jak więc widać nasza oferta kierowana do młodzieży jest ciekawa i warto z niej skorzystać.

Na część oficjalną, w której udział wzięli laureaci obydwu konkursów, zaproszeni zostali weterani misji zagranicznych oraz honorowi goście. Przybyli m.inn. opolski wicekurator oświaty p. Rafał Rippel, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego – płk Andrzej Kućmierz, komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Opolu – ppłk Jan Rybak, prezes ZW Związku Kombatantów RP i BWP – płk w st.spocz. Stefan Szelka. Laureaci konkursów otrzymali puchary, nagrody rzeczowe i dyplomy z rąk szacownych gości, co było dla nich wielkim zaszczytem. Podziękowania otrzymali opiekunowie – nauczyciele opolskich szkół, którzy walnie przyczynili się do sukcesów swoich podopiecznych.

Pora na wyniki.

W klasyfikacji indywidualnej Michał KOCOT /kl. 2 A/ zajął I miejsce z wynikiem 50 pkt., Maciej KRAKOWIAK /kl. 2 D/ z wynikiem 49 pkt. zdobył III m , a Radosław BORECKI /kl. 2F/ uzyskując 45 pkt . był ósmy. Zespołowo uplasowaliśmy się na I miejscu z wynikiem 144 pkt.

W dniu 25.05.br. zespół wraz z opiekunem – Damianem Stankowiczem i Edwardem Łakomym, zostali przyjęci przez dyrektora szkoły Władysława Opokę, który w obecności grona pedagogicznego serdecznie pogratulował sukcesu uczniom i opiekunom, życząc pięknych ocen na koniec roku i kolejnych sukcesów. Dyrektor przekazał piękne podziękowania opiekunom – Panu Damianowi Stankowiczowi i Edwardowi Łakomemu za znakomite wywiązanie się z dodatkowej pracy pozalekcyjnej z młodzieżą naszej szkoły. Zebrani nauczyciele oklaskami okrasili zwycięstwo uczniów.

maturamaturamaturamaturamaturamaturamatura

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.