GRUPA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TARGACH EDUKACYJNYCH

W dniu 9.05.br. podczas odbywających się w CWK Targów Edukacyjnych, zaprezentowali się ratownicy „ Elektryczniaka’’ z grupy ratowniczej szkolnego koła LOK. Dali oni pokaz udzielania I pomocy w różnych przykrych sytuacjach, do których może dojść w każdym miejscu i o każdej porze. Ratownicy w składzie: Ania Miklis, Dawid Urbanek, Patryk Fornal, Ola Dudzińska i Bartek Błyszcz pokazali, jak postępować w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Instruowali jak należy prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową, zatamować krwotok tętniczy, opatrzyć ranę czy unieruchomić złamaną kończynę górną i dolną. Demonstrowali ewakuację rannych z zagrożonego terenu z wykorzystaniem noszy płachtowych.