ODWIEDZINY W 10 BRYGADZIE LOGISTYCZNEJ

W dniach 26-27.04.2017 r. w ramach „ Dni Otwartych Koszar’’ uczniowie klas pierwszych Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej odwiedzili koszary 10 Opolskiej Brygady Logistycznej. Na poszczególnych stanowiskach mieli okazję zapoznać się z nowoczesnym sprzętem bojowym i transportowym, jakim dysponuje brygada, wyposażeniem żołnierzy, sprzętem i wyposażeniem służb mundurowych. Mogli obserwować naukę strzelania na placu treningów ogniowych. Na hali sportowej wysłuchali prelekcji uczestnika misji w Iraku i Afganistanie st.chor.sztab. Stanisława Gawła.

 

Uczniowie mieli możliwość zapoznać się z warunkami i wymaganiami dot. służby wojskowej w punkcie informacyjnym, przygotowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Opolu. Swoje stoisko przygotowali wojskowi medycy, na którym zainteresowani mogli poćwiczyć resuscytację krążeniowo-oddechową z wykorzystaniem AED ( defibrylatora). Natomiast na Sali tradycji 10 Brygady uczniowie obejrzeli film o historii 10 blog. i jej obecnych zadaniach, w tym na misjach zagranicznych. Aktualnie w Afganistanie przebywa kilkunastu żołnierzy brygady jako NSE w ramach operacji „ Resolute Support’’. Szkoda tylko, że warunki atmosferyczne nie sprzyjały zwiedzaniu sprzętu.

Dziękujemy dowództwu brygady za pokazy sprzętu, wyposażenia oraz zwiedzenie Sali tradycji. Do zobaczenia za rok.