TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ - 2017

W dniu 5.04.2017 r. w opolskim „ Elektryczniaku ‘’ odbył się coroczny Turniej Wiedzy Pożarniczej. Ta ze wszech miar słuszna i pożyteczna impreza zagościła już na stałe w naszej szkole. Odbywa się każdego roku na wiosnę i systematycznie uczestniczą w niej uczniowie głównie klas pierwszych technikum i zasadniczej szkoły zawodowej . Ideą turnieju jest wzbogacanie wiedzy z zakresu ochrony p.poż. , znajomość podręcznego sprzętu gaśniczego oraz zasad ewakuacji na wypadek pożaru . Uczniowie mają okazję wykazać się swoją wiedzą z tego zakresu problematyki ppoż.

W tegorocznym turnieju udział wzięło 19 uczniów klas pierwszych. Prace sprawdzało jury w składzie: Ania Miklis – przewodnicząca; członkowie – Patryk Namysło, Dawid Urbanek i Fabian Komor. Organizatorem turnieju był Zarząd koła szkolnego LOK. Pytania przygotował p. Edward Łakomy.

Oto najlepsi:

I m - Aleksandra Wójcik 1e - 27 pkt.

II m - Tomasz Szlotawa 1e - 23 pkt.

III m - Michał Giesa 1d - 21 pkt.

IV m - Kamil Suchy 1e - 20 pkt.

V m - Szymon Zmuda 1f - 19 pkt.

VI m - Mateusz Giesa 1a - 18 pkt.

VII m – Dominik Moczygęba 1a - 17 pkt.

VIII m – Denis Wierzgala 1f - 16 pkt.

Cieszy wyrównany poziom wszystkich uczestników turnieju. Pierwszych ośmiu uczestników Turnieju zostało nagrodzonych dyplomami. Zarząd będzie wnioskował do dyrektora szkoły, aby wyróżnił nagrodą rzeczową najlepszą uczestniczkę – Aleksandrę Wójcik.

Na zakończenie wykonano pamiątkowe zdjęcie.