DEKORACJA SZTANDARU OPOLSKIEGO “ ELEKTRYCZNIAKA’’

Jednym z ważnych punktów uroczystości z okazji zakończenia roku szkolnego w dniu 24.06.br w Zespole Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu, była dekoracja sztandaru szkoły medalem „ Za zasługi dla SKMP ONZ’’. Wnioskodawcą był Zarząd Koła nr 25 w Opolu. Popularny opolski „ Elektryczniak’’ jest od kilku lat najlepszą szkołą techniczną na Opolszczyźnie i 13-tą w kraju. Jego uczniowie osiągają znakomite wyniki na egzaminach maturalnych i zawodowych, aktywnie działają w różnych kołach zainteresowań. W szkolnym kole Ligi Obrony Kraju prężnie działa wiele sekcji specjalistycznych, w wśród nich sekcja misji pokojowych. To właśnie członkowie tej sekcji rokrocznie uczestniczą w konkursach organizowanych z okazji „ Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa’’ i „ Światowego Dnia Uczestnika Misji Pokojowych ONZ’’.

 

W konkursie tematycznym nt. udziału Polaków w misjach pokojowych i stabilizacyjnych, organizowanym od 2008 r., zawsze zajmują czołowe miejsca ( w większości pierwsze ), zarówno w klasyfikacji indywidualnej, jak i zespołowej Łącznie kilkunastu uczniów zdobywało laury dla szkoły. Świadczą o tym puchary i dyplomy w szkolnych gablotach. Także w br. drużyna w składzie: Ania Miklis, Patryk Fornal i Mateusz Plewka byli najlepsi, zaś Ania Miklis zajęła I miejsce indywidualnie. Na dzisiejszej uroczystości są również laureaci z lat poprzednich: Mateusz Gruszecki, Tomek Czekała, Lucjan Kobylański. Również w konkursie plastycznym nasz uczeń Błażej Mrzygłód zajął I miejsce (w latach poprzednich zajmował drugie). Na ten sukces „ Elektryczniaka’’ zapracowali także nauczyciele – członkowie wspierający Stowarzyszenia. W żadnej szkole na Opolszczyźnie, a także w kraju nie działa aktywnie tylu członków wspierających , co w Zespole Szkół Elektrycznych. Tacy nauczyciele, jak: mgr Elżbieta Rogala, mgr Leszek Kamiński, wicedyrektor mgr Damian Stankowicz i dyrektor mgr Dariusz Dobrowolski – od lat aktywnie wspierają statutową działalność Stowarzyszenia. Za duży wkład pracy i poświęcanie wolnego czasu na wspieranie jego statutowej działalności byli wielokrotnie wyróżniani, m.inn. medalami, listami gratulacyjnymi. Nie wszyscy wiedzą, a warto, że wśród nas są zasłużeni społecznicy. Dekoracja sztandaru szkoły medalem ( 4 już z kolei) jest dobrą okazją, aby przypomnieć o tych wyróżnieniach naszej koleżanki i kolegów. Najbardziej zasłużony Leszek Kamiński posiada brązowy medal „ Za zasługi dla obronności kraju’’, medal „ Za zasługi dla SKMP ONZ’’, medal „ 60-lecie udziału Polaków w misjach pokojowych’’, medal pamiątkowy Koła 25; Elżbieta Rogala – brązowy medal „ Za zasługi dla obronności kraju’’ i medal pamiątkowy Koła 25; Damian Stankowicz- medal „ Za zasługi dla SKMP ONZ’’ i medal pamiątkowy Koła 25, zaś dyrektor Dariusz Dobrowolski – medal pamiątkowy Koła 25. Wszystkie te odznaczenia zostały przyznane na wniosek Zarządu Koła nr 25 SKMP ONZ w Opolu. Znakomicie układa się również współpraca Zarządu Koła nr 25 z dyrekcją szkoły. Społeczność szkolna opolskiego „ Elektryczniaka’’ może być dumna ze swoich dokonań, a także z faktu, że jest pierwszą i jak na razie jedyną szkołą na Opolszczyźnie, a także w kraju, która została wyróżniona najwyższym odznaczeniem Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ . Dekoracji sztandaru dokonał prezes Zarządu Koła nr 25 SKMP ONZ w Opolu płk Edward Łakomy. W swym wystąpieniu pogratulował wszystkim, a w szczególności nauczycielom – członkom wspierającym oraz laureatom wspomnianych wyżej konkursów. Dyrektor szkoły Dariusz Dobrowolski został wyróżniony medalem pamiątkowym Koła nr 25 . Gratulujemy!