WARTO PRZYPOMNIEĆ...

za zaslugi

Warto przypomnieć , zwłaszcza młodszemu gronu pedagogicznemu i uczniom, że pierwszym odznaczeniem, jakim została wyróżniona nasza szkoła , był złoty medal „ Opiekun miejsc pamięci narodowej’’ . Miało to miejsce w dniu 24.03.2006 r. podczas uroczystości w dniu Patrona szkoły. O to zaszczytne wyróżnienie dla Zespołu Szkół Elektrycznych wnioskował Zarząd Wojewódzki Ligi Obrony Kraju w Opolu. W uzasadnieniu zwrócono uwagę na szczególne zasługi dyrekcji i grona pedagogicznego w upowszechnianiu wśród młodzieży „ Elektryczniaka’’ chlubnych tradycji oręża i narodu polskiego, kontynuowania wysiłków w dziele upamiętniania miejsc pamięci narodowej, zachęcania i angażowania młodzieży do opieki nad miejscami uświęconymi walką o wolność i niepodległość, zapraszanie kombatantów i weteranów na „ żywe’’ lekcje historii, itp. ZWLOK docenił także wielkie zasługi koła szkolnego LOK – najlepszego wśród kół szkolnych na Opolszczyźnie , w rozwijaniu zainteresowań i postaw patriotycznych ,proobronnych i proobywatelskich uczniów „ Elektryczniaka’’ . Nie bez znaczenia był udział członków koła szkolnego LOK w poczcie sztandarowym Zarządu Wojewódzkiego LOK.

Uroczystego aktu odznaczenia sztandaru szkoły złotym medalem „ Opiekun miejsc pamięci narodowej’’, dokonał prezes Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju w Opolu płk Edward Łakomy. Kolejne 2 odznaczenia – to: Kombatancki Krzyż Pamiątkowy, nadawany z okazji 65 rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem ( 2010 r.) i odznaka honorowa” Za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych’’ ( 2015 r.) . Obydwa te odznaczenia nadane zostały na wniosek ZW ZKRPiBWP w Opolu. Sztandar Dekorował prezes płk Stefan Szelka. Ostatnie, czwarte odznaczenie nadane zostało przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych na wniosek Zarządu Koła nr 25 w Opolu. Sztandar udekorował w dniu 24.06.br. prezes Opolskiego Stowarzyszenia – Koło nr 25 płk Edward Łakomy. Uzasadnienie – w materiale „ Dekoracja sztandaru opolskiego Elektryczniaka.

Prezentacja odznaczeń- patrz zdjęcia.

 

za zasługi 1

za zasługi 2

Kombatancki Krzyż Pamiątkowy

Opiekun mpn awers

Opiekun mpn rewers

W zbliżeniu

Za zasługi dla SKMP awers

Za zasługi dla SKMP rewers

Za zasługi dla ZKRPiBWP