ZAJĘCIA DOSKONALĄCE Z I POMOCY

Ostatnim etapem szkolenia z I pomocy, jaki realizowali wykładowcy i studenci Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z uczniami Elektryczniaka, było szkolenie członków sekcji ratownictwa medycznego koła szkolnego LOK i wyznaczonych ratowników z klas pierwszych. Szkoleniem kierował wykładowca PMWSZ, ratownik medyczny mgr Jakub Zalewski. Zajęcia prowadzone były w 2 grupach szkoleniowych. Pierwsza trenowała układanie poszkodowanych w pozycji bocznej ustalonej ( bezpiecznej ) oraz prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej z wykorzystaniem defibrylatora ( AED ). Druga ćwiczyła różne scenki z wykorzystaniem środków pozoracji, m.inn. opatrywanie ran, tamowanie krwotoków, unieruchamianie złamanych kończyn, wyprowadzanie z omdlenia, postępowanie przy oparzeniach, itp. W tej grupie uczniowie zamiennie występowali w roli ratowników i pozorantów.

Następnie dokonano zamiany grup szkoleniowych. Instruktorzy z PMWSZ bacznie obserwowali poczynania uczniów, wskazywali na popełniane błędy oraz służyli radą i pomocą. Szkolenie było jak najbardziej dostosowane do realiów, po to aby nasi ratownicy potrafili skutecznie działań w sytuacji zagrożenia bezpośredniego (wypadku). Tylko praktyczne wykonywanie niezbędnych czynności ratowniczych wyrabia u ratowników niezbędne nawyki i zachowania. Koordynatorem szkolenia był p. Edward Łakomy, a za bezpośrednią organizację odpowiadali Ania Miklis – prezes SzK LOK i Mateusz Panicz – szef sekcji ratownictwa medycznego SzK LOK.