ROBOCZE SPOTKANIE AKTYWU SZK LOK

logotyp szk lokW dniu 11.02.2015 r. odbyło się spotkanie członków Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej i kierownictwa sekcji specjalistycznych, poświęcone zadaniom aktywu w II semestrze. Prowadzący spotkanie prezes Zarządu p. Edward Łakomy omówił przedsięwzięcia, w których mogą wziąć udział członkowie SzK LOK, ale także i osoby niezrzeszone. W chronologicznej kolejności będą to:

  • Turniej Wiedzy Pożarniczej / koniec III. br. /
  • Konkurs nt. „ Udział żołnierzy polskich w misjach pokojowych w l. 1953-2014’’ – eliminacje szkolne / II połowa IV. br. /
  • Zawody sportowo-obronne pt. „ Sprawni jak żołnierze’’ / II. połowa IV. br. /
  • Konkurs plastyczny pt. „ Żołnierz polski w misjach pokojowych’’ / termin oddania prac – do 13.05.br.
  • Konkurs wojewódzki pt. „ Udział żołnierzy polskich w misjach pokojowych w l. 1953-2014’’. / 27.05.br. /

 

W najbliższym czasie odbędą się spotkania konsultacyjne w poszczególnych grupach, przygotowujących się do udziału w konkursach i turnieju. Z regulaminami w/w można zapoznać się na niniejszej stronie oraz w gablocie „ Z życia SzK LOK’’ na I piętrze.

Zapraszamy chętnych uczniów do skorzystania z przedstawionych ofert przez Zarząd SzK LOK. Na najlepszych czekają nagrody rzeczowe, dyplomy i „ niespodzianka’’.

W załączeniu Regulaminy.