WARTO PRZYPOMNIEĆ....

Warto przypomnieć , zwłaszcza młodszemu gronu pedagogicznemu i uczniom, że pierwszym odznaczeniem, jakim została wyróżniona nasza szkoła ,  był złoty medal „ Opiekun miejsc pamięci narodowej’’ . Miało to miejsce w dniu 24.03.2006 r. podczas uroczystości w dniu Patrona szkoły. O to zaszczytne wyróżnienie dla Zespołu Szkół Elektrycznych wnioskował Zarząd Wojewódzki Ligi Obrony Kraju w Opolu. W uzasadnieniu zwrócono uwagę na szczególne zasługi  dyrekcji  i grona pedagogicznego w  upowszechnianiu wśród młodzieży „ Elektryczniaka’’ chlubnych tradycji oręża i narodu polskiego, kontynuowania wysiłków w dziele upamiętniania miejsc pamięci narodowej, zachęcania i angażowania młodzieży do opieki nad miejscami uświęconymi walką o wolność i niepodległość, zapraszanie kombatantów i weteranów na „ żywe’’ lekcje historii, itp. ZWLOK docenił także wielkie zasługi koła szkolnego LOK – najlepszego wśród kół szkolnych na Opolszczyźnie ,  w rozwijaniu zainteresowań i postaw patriotycznych ,proobronnych i proobywatelskich   uczniów „ Elektryczniaka’’ . Nie bez znaczenia był udział członków koła szkolnego LOK w poczcie sztandarowym ZW LOK.

Uroczystego aktu odznaczenia sztandaru szkoły złotym medalem „ Opiekun miejsc pamięci narodowej’’, dokonał prezes Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju w Opolu Edward Łakomy.