OSIĄGNIĘCIA CZŁONKÓW KOŁA SZKOLNEGO LOK W ZSEl. w r.szk. 2011/2012

L.p.              Rodzaj                       Uczestnicy Klasa Punkty Miejsce Uwagi
1. Turniej Wiedzy Pożarniczej Michael Dziony                    Tomasz Konieczny                           Mateusz Rzepka                     Paweł Juszczyszy                          Damian Mainka                               Mateusz Kupka                                  Kamil Przemus                            2 f             2 a          2b             1 b            1 a            2 b            1 a               27             25             22             20             20             20               20                 1                 2                  3                  4                  4                  4                  4                           
 2. Konkurs pt. „ Z Kodeksem pracy na Ty Mateusz Rzemykowski      Damian Szober                   Patryk Pluskota                   Mateusz Wocka                  Krzysztof Danisz                Mateusz Wilczyński           Mateusz Krzyżek 2 d           2 a            2 d           2 d           2 a            2 d            2 a 18                  17               16               15               14               13               13 1                2                   3                   4                   5                    6                   6  
3. Zawody sportowo-obronne pt.” Sprawni jak żołnierze ‘’ Michał Głuszek                 Paweł Markuszewski         Łukasz Waldmajer 4 d           2 c           2 e                    240                     3  
4. Konkurs pt.     Udział żołnierzy polskich w misjach pokojowych – etap szkolny Maciej Krakowiak            Adam Bąk                         Szymon Jacheć                  Mateusz Mrozek               Michał Kocot                    Michał Grygiel                  Jacek Michalak 3 d           3 b           2 a           2 b           3 a             2 b           2 b 31               29               28                25               24               23                   23               1                  2                  3                    4                   5                   6                     6  
5. Konkurs pt.        „ Udział żołnierzy polskich w misjach pokojowych  Maciej Krakowiak           Adam Bąk                        Szymon Jacheć 3 d            3 b           2 a 43               43               33                         1  
6. Młodzieżowy turniej motoryzacyjny Kamil Łukaszyński         Mateusz Łączka              Krzysztof Danisz 3 a          3 a            3 a                       6  
7. Zawody o puchar dowódcy 1 pułku saperów w Brzegu Michał Głuszek            Paweł Markuszewski     Łukasz Waldmajer 4 d          2 c           2 e                   21                        2