DRUŻYNA ELEKTRYCZNIAKA NAJLEPSZA W WOJEWÓDZTWIE

Kolejna , czwarta już edycja wojewódzkiego konkursu pt. „ Udział żołnierzy polskich w misjach pokojowych ‘’,  przyniosła naszym reprezentantom kolejne zwycięstwo , choć tym razem nie było tak łatwo jak w poprzednich latach . Ale zwyciężyliśmy , pokonując 9 dobrych zespołów z Nysy , Brzegu , Paczkowa Olesna i innych miejscowości . Konkurs wymagał  od uczestników gruntownej wiedzy o udziale polskich żołnierzy , policjantów i personelu cywilnego w misjach pokojowych , stabilizacyjnych i humanitarnych w różnych regionach świata  w l. 1953 – 2010  oraz podstawowej wiedzy o  strukturze i działalności  Organizacji Narodów Zjednoczonych .

Konkursy / gdyż drugim był konkurs plastyczny o podobnej tematyce / organizuje dla młodzieży szkół Opolszczyzny Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ – Koło nr 25 w Opolu . Obydwa konkursy cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem , co nas jako organizatorów bardzo cieszy , gdyż w ten sposób możemy przybliżać młodzieży problematykę misji pokojowych . Oprócz konkursów , młodzież miała okazję uczestniczyć w spotkaniu z st.chor. sztab. Stanisławem Gawłem , który 3 tygodnie temu powrócił z Afganistanu , gdzie razem z kolegami pełnił służbę logistyczną i na „ gorąco ‘’ mógł opowiedzieć młodzieży o swoich wrażeniach i zadaniach jakie  realizował . Swoje opowiadania wzbogacał  przywiezionymi eksponatami . Młodzież miała również możliwość spotkania się i porozmawiania z uczestnikami misji – członkami opolskiego  Koła . To najlepsza i najciekawsza lekcja historii – rozmowa z „ żywymi ‘’ weteranami misji z różnych regionów świata – Egiptu , Syrii , Libanu , Czadu , Kambodży , Kosowa , Bośni i Hercegowiny , Iraku , Afganistanu . Artykułowałem to bardzo mocno  zarówno w wywiadzie dla radia „ Opole ‘’ , jak i podczas części oficjalnej z udziałem zaproszonych gości . Kolejnym punktem było zwiedzanie Sali tradycji 10 Brygady , gdzie są m.inn. przedstawione na planszach pobyty żołnierzy opolskiej Brygady na misjach . Jak więc widać nasza oferta kierowana do młodzieży jest ciekawa i warto z niej skorzystać .    

 

Na część  oficjalną , w której udział wzięli laureaci obydwu konkursów , zaproszeni zostali weterani misji zagranicznych oraz honorowi goście . Przybyli m.inn. opolski wicekurator oświaty p. Rafał Rippel , Szef  Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego – płk Andrzej Kućmierz, komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Opolu – ppłk Jan Rybak , prezes ZW Związku Kombatantów RP i BWP – płk w st.spocz. Stefan Szelka . Laureaci konkursów otrzymali puchary , nagrody rzeczowe i dyplomy z rąk szacownych gości , co było dla nich wielkim zaszczytem . Podziękowania otrzymali opiekunowie – nauczyciele opolskich szkół , którzy  walnie przyczynili się do sukcesów swoich podopiecznych .

Pora na wyniki . W klasyfikacji indywidualnej Michał KOCOT / kl. 2 A / zajął     

I miejsce z wynikiem 50 pkt. , Maciej KRAKOWIAK / kl. 2 D /   z wynikiem 49 pkt. zdobył III m , a Radosław BORECKI / kl. 2  F /  uzyskując 45 pkt . był ósmy . Zespołowo uplasowaliśmy się na I miejscu z wynikiem 144 pkt.

W dniu 25.05.br. zespół wraz z opiekunem –p. mgr Damianem Stankowiczem i piszącym ten tekst zostali przyjęci przez dyrektora szkoły p. mgr Władysława Opokę ,  który serdecznie pogratulował im sukcesu i życzył kolejnych .

Gratulacje .