UCHWAŁA Zarządu koła szkolnego Ligi Obrony Kraju z dnia 17.06.2008 r.w sprawie wyróżnienia członków koła na zakończenie roku szkolnego 2007/ 2008.

1. Zarząd Koła Szkolnego LOK w ZSEl. , składa wszystkim członkom naszego koła podziękowanie za właściwą postawę i zaangażowanie w działalności społecznej na rzecz koła i godne reprezentowanie naszej   Szkoły w roku szkolnym 2007/2008.

2.  Zarząd Koła dziękuje Dyrekcji , Gronu Nauczycielskiemu , Samorządowi Uczniowskiemu Szkoły za owocną współpracę i pomoc , jaką otrzymywaliśmy w realizacji naszych zadań statutowych.

3.  Zarząd Koła wyraża uznanie wszystkim kolegom , którzy reprezentowali naszą szkołę w zawodach , konkursach , turniejach , olimpiadach , itp. a najlepszym składa gratulacje i nagradza :

           * nagrodą rzeczową

                     - Gawlita Jacek

                     - Bielecki Remigiusz

                     - Świenty Radosław

                     - Niezgoda Karol

                     - Szyroki Paweł

                     - Miszczyszyn Arkadiusz

                     - Kuczek Grzegorz 

          * dyplomem

                     -  Gospodarczyk Grzegorz

                     -   Koj Kamil

                     -  Kołodziejczyk Michał

                     -  Dziumak Michał

                     -  Kołek Mateusz

                     -  Jahn Patryk

                     -  Szuster Piotr

                     -  Janik Tomasz

                     -  Bryczek Paweł

                     -  Szyszka Amadeusz

                     -  Kuczera Patryk

                     -  Giza Marcin

                     -  Komarnicki Piotr

          * Odznaką  Sprawności Obronnej / OSO /

                     =  złotą

                                - Bielecki Remigiusz

                                - Szyroki Paweł

                                - Gawlita Jacek

                                - Miszczyszyn Arkadiusz

                                             - 2 –

   

                    =  srebrną

                               -  Niezgoda Karol

                               -  Kołodziejczyk Michał

                               -  Gospodarczyk Grzegorz

                               -  Koj Michał

                               -  Komarnicki Piotr

                               -  Szyszka Amadeusz

                    =  brązową

                               -  Świenty Radosław

                               -  Dziumak Michał

                               -  Pospieszyński Przemysław

                               -  Stachowiak Marcin

               

 Zarząd Koła szkolnego LOK życzy wszystkim uczniom udanych i spokojnych wakacji . Do spotkania we wrześniu.

                                                                             Za Zarząd

                                                                          Jacek Gawlita