Z nich możemy być dumni

W dniu 25.03.2015 r. Zarząd Koła szkolnego LOK spotkał się abiturientami – najaktywniejszymi członkami Koła, aby podziękować im za 4- letnią owocną i zaangażowaną działalność na rzecz Koła i opolskiego Elektryczniaka Spotkanie zaszczycił swą obecnością dyrektor szkoły p. Dariusz Dobrowolski oraz wicedyrektor p. Damian Stankowicz. Spotkania te weszły już na stałe do kalendarza SzK LOK i należą do chlubnych tradycji szkoły.

Przybyłych na spotkanie powitał prezes Zarządu Koła p. Edward Łakomy. Pokrótce przedstawił zasługi i dokonania obecnych uczniów – członków SzK LOK . A są one niebagatelne.

Mariusz Setnicki – przez 2 lata sprawował funkcję wiceprezesa Zarządu Koła , przewodniczący sekcji ratownictwa medycznego oraz sportów obronnych, członek drużyny ZSEl. w zawodach sportowo-obronnych pn.” Sprawni jak żołnierze’’/Vm/, dwukrotny uczestnik wojewódzkich warsztatów ratowniczych, dowódca pocztu sztandarowego szkoły, organizator szeregu przedsięwzięć w kole LOK i w szkole .

Tomasz Dobranowski - bardzo zaangażowany w działalności statutowej Koła, przewodniczący sekcji informatycznej SzK LOK, odpowiedzialny za prowadzenie strony internetowej Koła.

Sławomir Kadłuczka - bardzo zaangażowany w pracy statutowej Koła, wykazywał duże zainteresowanie udziałem żołnierzy polskich w misjach pokojowych – w 2013 r. zajął I m indywidualnie oraz I m drużynowo w konkursie wojewódzkim pt. „ Udział żołnierzy polskich w misjach pokojowych i stabilizacyjnych’’

Jarosław Jary - bardzo sumienny i zaangażowany członek SzK LOK, zainteresowany problematyką udziału żołnierzy polskich w misjach pokojowych – w 2013r. zajął III m, a w 2014 II m indywidualnie oraz I m drużynowo / 2013 i 2014 r. / w konkursie wojewódzkim

Ireneusz Krawczyk – aktywnie uczestniczył w działalności Koła, w 2014 r. zajął I m, a w 2013 r. II m indywidualnie oraz I m / 2013 i 2014 r. / drużynowo w konkursie pt. „ Udział żołnierzy polskich w misjach pokojowych i stabilizacyjnych’’

Denis Wałęsa – aktywny członek Koła, duże zainteresowanie wykazywał problematyką ppoż., dwukrotny zdobywca III m / 2013 i 2014 / w Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Robert Kusa – wielce zaangażowany członek Koła, zwłaszcza problematyką airsoftową, wieloletni przewodniczący sekcji airsoftowej SzK LOK

Teresa Joszko – aktywna członkini Koła, zainteresowana głównie ratownictwem medycznym, uczestniczka wojewódzkich warsztatów ratowniczych

Krzysztof Komsa – aktywny członek Koła, uczestnik wojewódzkich warsztatów ratowniczych

Wyrazem podziękowania za wysiłek i aktywny udział w przedsięwzięciach organizowanych na szczeblu szkoły, rejonu i województwa były pamiątkowe statuetki, które wręczył im dyrektor szkoły. Uczestnicy otrzymali Dyplomy uznania oraz nagrodzeni zostali złotymi i srebrnymi odznakami sprawności obronnej (OSO) . Dyrektor szkoły dziękując za dokonania i uzyskane dobre wyniki na zawodach, konkursach i turniejach, oraz za godne reprezentowanie szkoły wyraził przekonanie, że będą nadal aktywni w swoich środowiskach i życzył im powodzenia w dążeniu do założonych celów. Do tych życzeń przyłączył się prezes Zarządu. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze przy ciastku i herbacie oraz prezentacji multimedialnej. Uczestnicy „ zdradzili’’ swoje plany na przyszłość. Zdecydowana większość chce studiować na uczelniach krakowskich, opolskich i wrocławskich. Życzymy im pomyślności w dalszej edukacji oraz powodzenia w życiu osobistym i pracy zawodowej.