Dzień Otwartych Koszar w 10. Brygadzie Logistycznej

W dniach 26-27.03.2015r. 10 Brygada Logistyczna szeroko otwarła swoje bramy dla młodzieży szkolnej województwa opolskiego. Nasza szkoła od lat bardzo chętnie korzysta z tego zaproszenia. Dyrektor szkoły zaakceptował propozycje nauczyciela Edukacji dla bezpieczeństwa, aby w br. umożliwić zwiedzenie Brygady wszystkim uczniom klas pierwszych. Ma to swoje głębokie uzasadnienie, jako że obecnie młodzież szkolna ma ograniczone możliwości bezpośredniego kontaktu ze sprawami obronności, szkoleniem wojskowym, wymogami bezpieczeństwa kraju. Już na tym etapie swojej edukacji młodzi ludzie muszą rozumieć potrzebę przygotowywania się (jeśli zajdzie taka konieczność) do obrony kraju. Europa stała się mniej bezpieczna, przybyło zagrożeń. Dlatego wojsko polskie z jednej strony rozpoczęło szeroko zakrojoną modernizację sprzętu i uzbrojenia, a z drugiej (nareszcie) zintensyfikowało proces szkolenia rezerw.

 

Zapoznaniu się młodzieży z podstawowym sprzętem, uzbrojeniem i wyposażeniem żołnierzy brygady służą „ Dni otwartych koszar’’. Uczniowie klas pierwszych ze swoimi opiekunami: Joanną Respondowicz-Oliwą, Dorotą Kulik-Nowak, Wiktorią Weselak-Antoszczyk, Dorotą Wiktorowską, Grażyną Łomny, Natalią Skowron i Elżbietą Rogalą mieli możliwość obejrzeć z bliska, a nawet zasiąść za kierownicą potężnych pojazdów samowyładowawczych, transportera opancerzonego ROSOMAK, który tak znakomicie spisywał się na drogach i bezdrożach Afganistanu, pojazdów dostawczych , sanitarnych, remontowych, itp. Zapoznali się artylerią przeciwlotniczą, bronią strzelecką, będącą na wyposażeniu żołnierzy brygady oraz ich wyposażeniem i umundurowaniem. Także z tym, który noszą na misjach zagranicznych. Informacji o danych taktyczno-technicznych sprzętu, uzbrojenia i wyposażenia udzielali żołnierze brygady.

Można było obejrzeć sprzęt i uzbrojenie z okresu 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej ( transportery opancerzone SKOT i BRDM-1, czołg T-55, działko przeciwlotnicze ZSU-23-2 ). Swoje stoisko zorganizowały: Wojewódzki Sztab Wojskowy, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Opolu i Żandarmeria Wojskowa. Oficerowie tych instytucji szeroko informowali uczniów o zadaniach Narodowych Sił Rezerwowych, szkolnictwie wojskowym, możliwości zasilenia korpusu szeregowych zawodowych, szkoleniu rezerw na potrzeby armii, itp. W Sali tradycji brygady był wyświetlany film, obrazujący genezą brygady, jej zadania ( w tym znaczący udział w misjach zagranicznych, jako że brygada zabezpiecza logistycznie polskich żołnierzy, a także żołnierzy innych kontyngentów ).

Uczniowie mogli zapoznać się ze zgromadzonymi eksponatami, zdjęciami, dokumentami, itp. obrazującymi dokonania brygady w kraju i za granicą. Warto wiedzieć, że żołnierze brygady jako ostatni (XV) kontyngent kończyli w XII ubr. misję Polaków w Afganistanie. Z tego bardzo trudnego zadania wywiązali się znakomicie. Dziękujemy dowództwu brygady za gościnę i życzymy jej dalszych sukcesów. Dla uczniów, zwłaszcza dla tych, którzy nie mieli jeszcze kontaktu z wojskiem, ten czas spędzony w brygadzie powinien być wielce pouczający. Powinni sobie uświadomić, że trzeba być przygotowanym na różne zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne. Wiedzą o tym doskonale uczniowie klas wojskowych w niektórych szkołach ponadgimnazjalnych Opolszczyzny. Uczniowie naszej szkoły też muszą to rozumieć. Swoje obowiązki wynikające z Ustawy o powszechnym obowiązku obrony kraju, powinni znać wszyscy dorośli obywatele Rzeczypospolitej. Do spotkania z Brygadą za rok.