Turniej Wiedzy Pożarniczej

konkurs-ppoz

W dniu 17.03.2015 r. w Zespole Szkół Elektrycznych przeprowadzony został turniej wiedzy pożarniczej. Uczestnicy prezentowali swoją wiedzę z zakresu ochrony ppoż., przepisów ppoż., znajomość podręcznego sprzętu przeciwpożarowego i posługiwanie się nim oraz ewakuacji na wypadek pożaru w szkole. W ocenie organizatora uczniowie wykazali się dobrym opanowaniem zagadnień ppoż. i prawidłowym reagowaniem na zagrożenie wybuchem pożaru w szkole. Wyniki oceniało jury pod kierownictwem Mariusza Setnickiego.

Najlepszym okazał się Artur MENDIUK / kl. 3A / uzyskując 26 pkt.

Kolejne miejsca zajęli:

 • II m = Dawid Macha - 1B – 21 pkt.
         = Michał Kaczmarek – 1F - 21 pkt.
 • IV m = Łukasz Sikora - 1A - 20 pkt.
 • V m = Denis Elis - 1F - 18 pkt.
 • VI m = Anna Miklis - 1 D - 17 pkt.
          = Patryk Wyscha - 1A - 17 pkt.
          = Marek Koj - 1D - 17 pkt.
          = Sebastian Beier - 1A - 17 pkt.
 • X m = Gracjan Adamski - 1D - 16 pkt.
         = Lucjan Kobylański - 1D - 16 pkt.
 • XII = Mikołaj Chmielak - 1 D - 15 pkt.
        = Rafał Kaczmarek - 1A - 15 pkt.
 • XIV m = Patryk Wieczorek - 1A - 14 pkt.
            = Tomasz Zielonkowski – 1B - 14 pkt.
            = Denis Blaut - 1AZ - 14 pkt.
 • XVII m = Mikołaj Bebel - 1B - 12 pkt.

Uczniowie, którzy zajęli miejsca I – VI zostali wyróżnieni dyplomami uznania.

Prowadzący konkurs podziękował wszystkim za udział oraz złożył gratulacje najlepszym. Organizator Turnieju będzie wnioskował do dyrektora szkoły o wyróżnienie nagrodą rzeczową na zakonczenie roku szkolnego Artura Mendiuka z kl. 3A.