WOJSKOWA OFERTA W ELEKTRYCZNIAKU

W II turach , w dniach 1 i 5 lutego br. z uczniami klas IV naszej szkoły, spotkali się oficerowie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Opolu – mjr mgr inż. Arkady Smoliński i kpt. Andrzej Maciążek . Celem spotkań było zaprezentowanie oferty służby w Wojsku Polskim oraz możliwości zdobywania wiedzy w szkołach wojskowych . Przybyłych powitał dyrektor szkoły – mgr Władysław Opoka , który spotkanie z oficerami WKU uznał za cenne i potrzebne .

Oficerowie w przystępnej formie , z wykorzystaniem środków multimedialnych, omówili aktualne możliwości kształcenia się na podoficerów i oficerów naszego wojska oraz służby w Narodowych Siłach Rezerwowych . Oficerowie mogą kształcić się w 3 akademiach , tj. Akademii Obrony Narodowej , Wojskowej Akademii Technicznej i Akademii Marynarki Wojennej oraz w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych i Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych . Szlify podoficerów zawodowych zdobywać mogą chętni w szkołach podoficerskich Wojsk Lądowych – w Zegrzu , Poznaniu i Wrocławiu i Toruniu Szkole podoficerskiej Marynarki Wojennej w Ustce oraz szkole podoficerskiej Służb Medycznych w Łodzi . Uczniowie otrzymali wyczerpujące informacje dotyczące kryteriów naboru do w/w szkół , przebiegu szkolenia oraz zatrudnienia po zakończeniu szkoły na stanowiskach w Siłach Zbrojnych RP . Nowością w naszej armii jest powołanie do życia Nąrodowych Sił Rezerwowych / na wzór amerykańskiej Gwardii Narodowej / . Tworzą je żołnierze rezerwy , posiadający przydziały kryzysowe na stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych , którzy jako ochotnicy zawarli kontrakty na wykonywanie obowiązków w ramach NSR .Przydział kryzysowy może być nadany na okres od 2 do 6 lat , z możliwością ponownego nadania. Łączny czas przebywania na przydziale kryzysowym nie może przekroczyć 15 lat . Żołnierze ci będą przeznaczeni głównie do zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków , przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego , realizacji zadań poza granicami kraju , wzmocnienia jednostek wojskowych w celu modernizacji bazy szkoleniowej , remontu sprzętu ,itp. Ochotnik , który zgłosi się do NSR , będzie miał obowiązek uczestniczyć w organizowanych przez wojsko szkoleniach . W tym czasie wojsko wypłaci mu żołd , a także zrekompensuje straty jego pracodawcy . Po podpisaniu kontraktu będzie on nadal wykonywał swoją pracę , a do jednostki zostanie wezwany wtedy , gdy będzie potrzebny . Szczególnie poszukiwani są informatycy i inżynierowie . Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów i być może niektórzy z nich rozważą przedstawione oferty . Obecnie wojsko przechodzi swoista „ rewolucję techniczną ‘’ i potrzebuje wysokiej klasy specjalistów . Stwarza dobre warunki organizacyjne , szkoleniowe , finansowe i zakwaterowania . To przyciąga młodych ludzi , z których wielu upatruje swoją przyszłość zawodową i życiową w szeregach wojska . To ciekawa propozycja i warta rozważenia . Podziękowanie za przybycie i interesującą informację dla naszych uczniów przekazał w imieniu dyrektora szkoły p. Edward Łakomy .