WARTO BRAĆ Z NICH PRZYKŁAD

Dobiegła końca 4-letnia nauka w „ Elektryczniaku’’. Jak mówią abiturienci warto było tu przyjść. Bo panuje tu atmosfera sprzyjająca nauce, ale również działalności społecznej, rozwijaniu własnych zainteresowań. Jedną z takich możliwości daje koło szkolne LOK. Podczas uroczystej zbiórki w dniu 27.04.br. najbardziej aktywni i zaangażowani z nich zostali wyróżnieni dyplomami i drobnymi upominkami. Opiekun koła p. Edward Łakomy, dziękując im za godne reprezentowanie szkoły podczas zawodów, konkursów, turniejów, itp. oraz za wielkie zaangażowanie w działalności społecznej SzK LOK, życzył im zdania matury oraz pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Wyraził żal, że trzeba się rozstawać z tak znakomitym zespołem. Jednocześnie zachęcał do utrzymaniu kontaktów ze szkołą i kołem szkolnym LOK. O tym, że aktyw, który dziś żegnamy był naprawdę znakomity, świadczą ich dokonania. Na szczególne słowa uznania zasłużyła Ania Miklis, która przez 3 ostatnie lata pełniła funkcję prezesa SzK LOK, a w 1 klasie była skarbnikiem koła. Potrafiła stworzyć wspaniałą atmosferę, sprzyjającą zaangażowaniu w szereg przedsięwzięć, realizowanych przez koło. W pracach Zarządu SzK LOK aktywnie pracowali również: Marek Koj, Róża Orłowska, Denis Elis. Sekcjami specjalistycznymi znakomicie kierowali: pożarniczej - Dawid Macha i sportów obronnych - Mateusz Plewka.

Czytaj więcej...

SPRAWNI JAK ŻOŁNIERZE - 2018

Gospodarzem wojewódzkich zawodów sportowo-obronnych pn. „ Sprawni jak żołnierze’’ w br. był Głogówek. Odbyły się one w dniu 24.04.2018 r. Organizatorami zawodów było : Kuratorium Oświaty w Opolu i Zespół Szkół w Głogówku. Wsparcia udzieliły: 10 Brygada Logistyczna, WSzW Opole oraz lokalne władze. Na starcie stawiło się łącznie 18 zespołów. Opolski „ Elektryczniak’’ reprezentowała drużyny męska w składzie: Mateusz Plewka, Adam Wlazły i Marcin Bzdzion. Celem zawodów, było popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej wiedzy i umiejętności przydatnych na wypadek zagrożenia oraz sprawności fizycznej i obronnej.

Zawody przeprowadzono w 5 konkurencjach: strzelanie z kbks na 50 m, rzut granatem ćwiczebnym RG-42 do celu , udzielanie I pomocy ( RKO , pozycja boczna ustalona, ocena stanu obrażeń ), test sprawnościowy ( pokonanie w jak najkrótszym czasie toru z 7 przeszkodami) oraz bieg na orientację ( na czas wraz z odnalezieniem lampionów ). W obydwu grupach / żeńska i męska / zwycięstwo odnieśli uczniowie z ZS w Głogówku.

Czytaj więcej...

NAUCZYCIELE DOSKONALĄ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI Z I POMOCY

Warto było, jak zgodnie mówią nauczyciele „Elektryczniaka’’, poświęcić trochę czasu, aby przypomnieć sobie podstawowe zasady udzielania I pomocy w różnego rodzaju zagrożeniach zdrowia i życia. Tym razem role się odwróciły – to uczniowie, członkowie grupy ratowniczej koła szkolnego LOK wystąpili jako nauczyciele – instruktorzy, kierowani przez szefa grupy ratowniczej Dawida Urbanka, którzy demonstrowali i objaśniali, jak należy postępować w konkretnych zdarzeniach wypadkowych.

Wprowadzenia do zajęć dokonał prowadzący szkolenie Edward Łakomy. Na wstępie przedstawił instruktorów oraz organizację zajęć. Przygotowano 5 stanowisk szkoleniowych: pierwsze – prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osób dorosłych, dzieci i niemowlaków (dodatkowo z wykorzystaniem defibrylatora zewnętrznego AED przy osobie dorosłej), drugie – postępowanie przy złamaniach kości i urazach stawów, trzecie – udzielania I pomocy podczas napadu padaczki, czwarte – szybkie badanie urazowe poszkodowanego i piąte – ewakuacja poszkodowanego z miejsca zagrożenia. W w/w kolejności na poszczególnych stanowiskach instruktorami byli: Ania Miklis, Ola Dudzińska, Dawid Urbanek, Szymon Drzewiecki, Denis Elis, Bartek Perzak, Dawid Macha, Oliwier Woźniak, Marek Musialik, Marcin Bzdzion, Bartek Błyszcz i Mateusz Piontek.

Czytaj więcej...

KOŁO SZKOLNE LOK PROMUJE „ELEKTRYCZNIAK’’

W ramach „Dnia Otwartego Szkoły’’, aktyw SzK LOK zaprezentował ofertę dla odwiedzających naszą szkołę. Grupa ratownicza pod kierownictwem szefa sekcji ratownictwa medycznego Dawida Urbanka przygotowała pokazy udzielania I pomocy. Na kilku stoiskach młodzież, a także ich opiekunowie mogli praktycznie doskonalić swoje umiejętności m.inn. przeprowadzając RKO na fantomie z wykorzystaniem defibrylatora zewnętrznego AED, jak postępować w różnych stanach zagrożenia, jak ewakuować poszkodowanych z rejonu zagrożenia, itp.

Czytaj więcej...

TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

W dniu 13.03.2018 r. w Zespole Szkół Elektrycznych przeprowadzony został turniej wiedzy pożarniczej. Uczestnicy prezentowali swoją wiedzę z zakresu ochrony ppoż., przepisów ppoż., znajomość podręcznego sprzętu przeciwpożarowego i posługiwanie się nim oraz ewakuacji na wypadek pożaru w szkole.

W ocenie organizatora uczniowie wykazali się dobrym opanowaniem zagadnień ppoż. i prawidłowym reagowaniem na zagrożenie wybuchem pożaru w szkole. Wyniki oceniało jury w składzie: Dawid Macha, Patryk Namysło i Mateusz Plewka. Zwyciężył Łukasz PANICZ z kl. 1a z wymikiem 23 pkt., a kolejne miejsca zajęli:

Czytaj więcej...