Zasady rekrutacji w roku szkolnym 2019/2020

ZASADY REKRUTACJI
DO SZKÓŁ WCHODZĄCYCH W SKŁAD
ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W OPOLU
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

1. Rekrutacja obejmuje nabór do wszystkich oddziałów klas pierwszych.

2. Utworzone zostaną następujące klasy pierwsze:

a) Publiczne Technikum NR 5 (dla absolwentów klasy trzeciej gimnazjum)

KLASA ZAWÓD LICZBA MIEJSC
1A technik mechatronik 30
1B technik elektryk
technik automatyk
30 (15+15)
1D technik informatyk 30

b) Szkoła Branżowa I stopnia NR 3 (dla absolwentów klasy trzeciej gimnazjum)

KLASA ZAWÓD LICZBA MIEJSC
1a elektryk 30

 

c) Publiczne Technikum NR 5 (dla absolwentów klasy ósmej)

KLASA ZAWÓD LICZBA MIEJSC
1C technik teleinformatyk 30
1E technik elektryk
technik automatyk
30 (15+15)
1F technik mechatronik 30
1G technik informatyk 30

 

d) Szkoła Branżowa I stopnia NR 3 (dla absolwentów klasy ósmej)

KLASA ZAWÓD LICZBA MIEJSC
1b elektryk 30