Klasy pierwsze 2019

Publiczne Technikum Nr 5 (absolwenci 3 klasy gimnazjum)

Lp.

KLASA

ZAWÓD

PLANOWANE
ROZSZERZENIA

KWALIFIKACJE
ZAWODOWE

PLANOWANE EGZAMINY
ZAWODOWE

1.

1A

Technik
mechatronik

1. matematyka

2. fizyka

   
2.

1B

(dwuzawodowa)

Technik
elektryk

1. matematyka

2. fizyka

   
Technik
automatyk

1. matematyka

2. fizyka

   
4.

1D

Technik
informatyk

1. matematyka

2. język angielski

   

Szkoła Branżowa I stopnia Nr 3 (absolwenci 3 klasy gimnazjum)

Lp.

KLASA

ZAWÓD

KWALIFIKACJE ZAWODOWE


PLANOWANE EGZAMINY
ZAWODOWE

1.

1a

Elektryk

 

Publiczne Technikum Nr 5 (absolwenci 8 klasy szkoły podstawowej)

Lp.

KLASA

ZAWÓD

PLANOWANE
ROZSZERZENIA

KWALIFIKACJE
ZAWODOWE

PLANOWANE EGZAMINY
ZAWODOWE

1. 1C Technik
teleinformatyk

1. matematyka

2. język angielski

2.

1E

(dwuzawodowa)

Technik
elektryk

1. matematyka

2. fizyka

   
Technik
automatyk

1. matematyka

2. fizyka

   
3.

1F

Technik
mechatronik

1. matematyka

2. fizyka

   
4.

1G

Technik
informatyk

1. matematyka

2. informatyka

   

Szkoła Branżowa I stopnia Nr 3 (absolwenci 8 klasy szkoły podstawowej)

Lp.

KLASA

ZAWÓD

KWALIFIKACJE ZAWODOWE


PLANOWANE EGZAMINY
ZAWODOWE

1.

1b

Elektryk