Klasy pierwsze 2018

Publiczne Technikum Nr 5

 

 

Lp.

 

 

KLASA

 

ZAWÓD

 

PLANOWANE ROZSZERZENIA

 

KWALIFIKACJE
ZAWODOWE

 

PLANOWANE
EGZAMINY
ZAWODOWE

1.

1A, 1F

 

Technik mechatronik

 

1. matematyka

2. fizyka

 

EE.02. Montaż, uruchamianie
i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych;

EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

EE.02. - pod koniec II semestru klasy III

EE.21. - pod koniec I semestru klasy IV

2.

1B

 

Technik elektryk

1. matematyka

2. fizyka

EE.05. Montaż, uruchamianie
i konserwacja instalacji, maszyn urządzeń elektrycznych;

EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

EE.05. - pod koniec II semestru klasy III

EE.26. - pod koniec I semestru klasy IV

 

3.

1C

 

 

Technik teleinformatyk

 

1. matematyka

2. język angielski

 

EE.10. Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych;

EE.11. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi.

EE.10. - pod koniec II semestru klasy III

EE.11. - pod koniec I semestru klasy IV

Technik elektronik

1. matematyka

2. fizyka

EE.03. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych;

EE.22. Eksploatacja urządzeń elektronicznych.

EE.03. - pod koniec II semestru klasy III

EE.22. - pod koniec I semestru klasy IV

4.

1D, 1E

 

 

Technik informatyk

1. matematyka

2. język angielski lub informatyka

EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci;

EE.09. Programowanie, tworzenie
i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

EE.08. - pod koniec II semestru klasy III

EE.09. - pod koniec I semestru klasy IV

Szkoła Branżowa I stopnia Nr 3

 

Lp.

 

KLASA

 

ZAWÓD

 

KWALIFIKACJE ZAWODOWE


PLANOWANE EGZAMINY

ZAWODOWE

1.

1ab

Elektryk

 

EE.05. Montaż, uruchamianiei konserwacja instalacji, maszyn urządzeń elektrycznych.

EE.05. - pod koniec II semestru klasy III