Rejestracja kandydata w systemie naboru 2017

Po wejściu na stronę systemu naboru (opolskie.edu.com.pl) wybieramy z menu po lewej stronie punkt "Zgłoś kandydaturę". Wprowadzamy swój numer PESEL i wybieramy 'Dalej'.

ap01

W kolejnym kroku podajemy swoje dane osobowe. Proszę wprowadzić je możliwie kompletne, aby ułatwić szkole szansę skontaktowania się, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Następnym krokiem jest podanie danych rodziców. Tutaj również prosimy o wprowadzanie kompletnych danych, szczególnie ważne dla nas są aktualne numery telefonów, pod którymi będziemy mogli zastać rodziców.

Kolejnym krokiem jest wybór szkoły. Po wybraniu miejscowości i szkoły, dostępne są oddziały (klasy).  Po wybraniu oddziały z listy 'Oddział/Grupa' klikamy 'Dodaj'.

Wybieramy w ten sposób wszystkie dostępne w szkole klasy, w kolejności od najbardziej pożądanych. Dzięki temu poprawiamy swoje szanse na dostanie się do Zespołu Szkół Elektrycznych.

Przyciskami w kolumnie 'Operacje' można zmieniać kolejność klas na liście oraz usuwać je.

W tym samym kroku wybieramy języki jakich chcemy się uczyć i na jakim poziomie oraz wprowadzamy hasło do konta w systemie rekrutacji.

Proszę zapamiętać wprowadzone hasło!

Po wybraniu 'Dalej' przedstawiony zostanie ekran podsumowania z możliwością wykonania wydruku dokumentów.