PUBLICZNA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 3

Nauka w trzyletniej szkole zawodowej umożliwi Ci uzyskanie dyplomu robotnika wykwalifikowanego w wybranym zawodzie.

Szkoła gwarantuje odbycie zajęć praktycznych w nowoczesnym Centrum Szkolenia Praktycznego lub jako młodociany pracownik możesz je odbyć w innym zakładzie pracy. Po ukończeniu szkoły masz możliwość kontynuowania nauki w szkołach uzupełniających i uzyskania świadectwa dojrzałości oraz tytułu technika. Szkoła gwarantuje zajęcia praktyczne w pracowniach specjalistycznych w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ulicy Torowej 7.

Elektryk

Kończąc zasadniczą szkołę zawodową w zawodzie elektryk będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
  • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
  • oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów;
  • montowania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
  • montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej na podstawie dokumentacji technicznej.

Nauka w naszej szkole umożliwi Ci zdobycie następujących kwalifikacji zawodowych:

  • Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
  • Montaż i konserwacja instalacji elektrycznyh