RADA RODZICÓW

Prezydium Rady Rodziców będą reprezentować w kadencji 2016/2017

 1. Pan Mariusz Lorenc - przewodniczący: rodzic ucznia z klasy I F T
 2. Pani Irena Piekorz - z-ca przewodniczącego: rodzic ucznia z klasy I B T
 3. Pan Janusz Olechnowicz - sekretarz: rodzic ucznia z klasy III G T
 4. Pan Jerzy Zwolenik - skarbnik: rodzic ucznia z klasy II E T
 5. Pani Ewa Kollek - członek: rodzic ucznia z klasy I E T

Komisję Rewizyjną będą reprezentować w kadencji 2016/2017

 1. Pan Paweł Szalej - przewodniczący: rodzic ucznia z klasy I G T
 2. Pani Małgorzata Szolc - członek: rodzic ucznia z klasy I D T
 3. Pani Barbara Porzycka - członek: rodzic ucznia z klasy IV F T

Rada Rodziców skierowała do działalności w Radzie Szkoły 3 rodziców:

 1. Pan Mariusz Lorenc - przewodniczący Rady Rodziców
 2. Pani Irena Piekorz - z-ca przewodniczącego Rady Rodziców
 3. Pan Paweł Szalej - przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Konto Rady Rodziców przy Zespole Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu:

Bank Millennium 15 1160 2202 0000 0002 3370 5156