RADA RODZICÓW

 

Prezydium Rady Rodziców będą reprezentować w kadencji 2018/2019

  Nazwisko i imię
Klasa
 Funkcja
1.
Mariusz Lorenc
III F T
Przewodniczący
2.
Irena Piekorz
III B T
Z-ca Przewodniczącego
3.
Zbigniew Tyka
I ET
Sekretarz
4.
Jerzy Zwolenik
IV E T
Skarbnik
5.
Ewa Kollek
III E T
Członek
 
Komisja Rewizyjna
 
Nazwisko i imię
Klasa
Funkcja
1.
Anna Szczepanowska
I I FT
Przewodniczący
2.
Małgorzata Szolc
III D T
Członek
3.
Katarzyna Czyżewska
IVF T
Członek
 
Rada Szkoły
 
Imię i Nazwisko
Klasa
Funkcja
1.
Mariusz Lorenc
III F T
Przewodniczący
2.
Irena Piekorz
III B T
Z-ca Przewodniczącego
3.
Paweł Szalej
III G T
Członek
 
Konto Rady Rodziców przy Zespole Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu
Bank Millennium 15 1160 2202 0000 0002 3370 5156