Dyrekcja

Dyrektor
Dariusz Dobrowolski

 

Wicedyrektor
Beata Peczeniuk

Wicedyrektor
Joachim Strzałka

Wicedyrektor
Damian Stankowicz

Kierownik
Szkolenia Praktycznego
Leszek Kamiński

Kierownik
Pracowni Zawodowych
Rafał Olender