Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Terminy zjazdów na końcu strony

Poniżej przedstawiono wykaz kwalifikacyjnych kursów zawodowych do realizacji w roku szkolnym 2018/2019. Minimalna liczba słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego prowadzonego przez publiczną szkołę to - 20 osób. Za zgodą organu prowadzącego liczba słuchaczy może być mniejsza niż 20.

technik elektryk 311303

E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych  
E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych  
E.24 Eksploatacja maszyn urządzeń i instalacji elektrycznych  

technik informatyk 351203

E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych  
E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami  

technik teleinformatyk 351103

E.15 Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich  
E.16 Montaż i eksploatacja sieci rozległych  

UCZESTNICY KURSU

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych uczestnikami kursu mogą być osoby zainteresowane zdobyciem dodatkowej kwalifikacji zawodowej – absolwenci liceum, technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej (jeśli ma 18 lat), a także osoby czynne zawodowo, bądź pozostające bez pracy, które z uwagi na potrzeby rynku pracy i pracodawców chcą się przekwalifikować.

WARUNKI NABORU, POTWIERDZANIE KWALIFIKACJI

Szczegóły dotyczące naboru: http://elektryk.opole.pl/ zakładka Rekrutacja 2018

Po ukończeniu kursu, każdy uczestnik może przystąpić do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie konkretnej kwalifikacji w zawodzie. Potwierdzeniem tego będzie świadectwo wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu.

WARUNKI TECHNICZNE, KADRA

Proponowane kursy dotyczą kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach, w których kształci Zespół Szkół Elektrycznych:

Jako Szkoła posiadamy duże doświadczenie w tym zakresie, wyróżniające wyniki egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe, sprawdzoną kadrę nauczycielską i odpowiednie zaplecze technodydaktyczne oraz dobrą współpracę z Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu.

Terminy zjazdów dla kwalifikacji

Kwalifikacja E.07

Luty - 15.02,

Marzec - 8.03,

Kwiecień - 5.04, 13.04,

Maj - 17.05, 18.05, 31.05,

Czerwiec - 1.06,

 

Kwalifikacja E.24

Luty - 22.02, 23.02

Marzec - 15.03, 16.03, 22.03, 23.03,

Kwiecień - 5.04, 12.04, 26.04, 27.04,

Maj - 10.05, 11.05, 24.05, 25.05,

Czerwiec - 6.06, 7.06, 14,06, 15.06,

 

Zajęcia dla kwalifikacji E.14

15.02.2019

22-23.02.2019

1.03.2019

22-23.03.2019

5-6.04.2019

26-27.04.2019

10-11.05.2019

17-18.05.2019

23-25.05.2019

30.05-31.05, 1.06.2019

7-8.06.2019

 

Kwalifikacja E.16

Luty – 22.02 ; 23.02

Marzec – 8.03 ; 9.03 ; 22.03 ; 23.03 ;

Kwiecień – 5.04 ; 6.04 ;  26.04 ; 27.04

Maj - 10.05 ; 11.05 ; 17.05 ; 18.05 ; 24.05 ; 25.05