Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Terminy zjazdów na końcu strony

Poniżej przedstawiono wykaz kwalifikacyjnych kursów zawodowych do realizacji w roku szkolnym 2017/2018. Minimalna liczba słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego prowadzonego przez publiczną szkołę to - 20 osób. Za zgodą organu prowadzącego liczba słuchaczy może być mniejsza niż 20.

technik elektryk 311303

E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych  
E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych  
E.24 Eksploatacja maszyn urządzeń i instalacji elektrycznych  

technik informatyk 351203

E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych  
E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami  

technik teleinformatyk 351103

E.15 Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich  
E.16 Montaż i eksploatacja sieci rozległych  

UCZESTNICY KURSU

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych uczestnikami kursu mogą być osoby zainteresowane zdobyciem dodatkowej kwalifikacji zawodowej – absolwenci liceum, technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej (jeśli ma 18 lat), a także osoby czynne zawodowo, bądź pozostające bez pracy, które z uwagi na potrzeby rynku pracy i pracodawców chcą się przekwalifikować.

WARUNKI NABORU, POTWIERDZANIE KWALIFIKACJI

Szczegóły dotyczące naboru: http://elektryk.opole.pl/ zakładka Rekrutacja 2017

Po ukończeniu kursu, każdy uczestnik może przystąpić do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie konkretnej kwalifikacji w zawodzie. Potwierdzeniem tego będzie świadectwo wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu.

WARUNKI TECHNICZNE, KADRA

Proponowane kursy dotyczą kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach, w których kształci Zespół Szkół Elektrycznych:

Jako Szkoła posiadamy duże doświadczenie w tym zakresie, wyróżniające wyniki egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe, sprawdzoną kadrę nauczycielską i odpowiednie zaplecze technodydaktyczne oraz dobrą współpracę z Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu.

Terminy zjazdów dla kwalifikacji

E.7 - podstawy
9 lutego, 16 lutego 17 lutego
2 marca, 3 marca, 16 marca, 17 marca,
6 kwietnia, 7 kwietnia, 20 kwietnia, 21 kwietnia,
11 maja, 12 maja, 25 maja 26 maja,
8 czerwca, 9 czerwca, 22 czerwca, 23 czerwca, 29 czerwca, 30 czerwca

E.8 - semestr 2
9 lutego, 10 lutego, 16 lutego, 23 lutego, 24 lutego
2 marca, 9 marca 10 marca, 16 marca, 23 marca 24 marca
6 kwietnia, 13 kwietnia, 14 kwietnia, 20 kwietnia, 27 kwietnia, 28 kwietnia
4 maja, 5 maja, 11 maja, 18 maja, 19 maja, 25 maja, 26 maja
8 czerwca, 9 czerwca, 15 czerwca, 16 czerwca,

E.12
9 lutego, 10 lutego, 23 lutego, 24 lutego
9 marca, 10 marca, 23 marca, 24 marca
13 kwietnia, 14 kwietnia, 27 kwietnia, 28 kwietnia
12 maja, 18 maja, 19 maja

E.14
9 marca, 10 marca, 23 marca, 24 marca
13 kwietnia, 14 kwietnia
11 maja, 12 maja, 18 maja

E.16
10 marca, 23 marca, 24 marca
13 kwietnia, 14 kwietnia
11 maja, 12 maja, 18 maja