Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Terminy zjazdów na końcu strony

Poniżej przedstawiono wykaz kwalifikacyjnych kursów zawodowych do realizacji w roku szkolnym 2018/2019. Minimalna liczba słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego prowadzonego przez publiczną szkołę to - 20 osób. Za zgodą organu prowadzącego liczba słuchaczy może być mniejsza niż 20.

technik elektryk 311303

E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych  
E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych  
E.24 Eksploatacja maszyn urządzeń i instalacji elektrycznych  

technik informatyk 351203

E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych  
E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami  

technik teleinformatyk 351103

E.15 Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich  
E.16 Montaż i eksploatacja sieci rozległych  

UCZESTNICY KURSU

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych uczestnikami kursu mogą być osoby zainteresowane zdobyciem dodatkowej kwalifikacji zawodowej – absolwenci liceum, technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej (jeśli ma 18 lat), a także osoby czynne zawodowo, bądź pozostające bez pracy, które z uwagi na potrzeby rynku pracy i pracodawców chcą się przekwalifikować.

WARUNKI NABORU, POTWIERDZANIE KWALIFIKACJI

Szczegóły dotyczące naboru: http://elektryk.opole.pl/ zakładka Rekrutacja 2018

Po ukończeniu kursu, każdy uczestnik może przystąpić do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie konkretnej kwalifikacji w zawodzie. Potwierdzeniem tego będzie świadectwo wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu.

WARUNKI TECHNICZNE, KADRA

Proponowane kursy dotyczą kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach, w których kształci Zespół Szkół Elektrycznych:

Jako Szkoła posiadamy duże doświadczenie w tym zakresie, wyróżniające wyniki egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe, sprawdzoną kadrę nauczycielską i odpowiednie zaplecze technodydaktyczne oraz dobrą współpracę z Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu.

Terminy zjazdów dla kwalifikacji

Zajęcia dla kwalifikacji E.07 (semestr pierwszy)

Wrzesień

14.09, 15.09, 21.09, 29.09

Październik

12.10, 13.10, 26.10, 27.10

Listopad

9.11, 10.11, 23.11, 24.11

Grudzień

7.12, 8.12, 14.12, 15.12, 21.12

Styczeń

4.01, 5.01, 11.01, 18.01, 19.01

Zajęcia dla kwalifikacji E.14

28.09.2018 15:00

12.10.2018 15:00
13.10.2018 9:00

26.10.2018 15:00
27.10.2018 9:00

9.11.2018 15:00
10.11.2018 9:00

23.11.2018 15:00
24.11.2018 9:00

7.12.2018 15:00
8.12.2018 9:00

Zajęcia dla kwalifikacji E.16

14.09.2018 godzina 15:00 s.27
15.09.2018 godzina   9:00 s.27

21.09.2018 godzina 15:00 s.27
22.09.2018 godzina   9:00 s.27


5.10.2018 godzina 15:00 s.27
6.10.2018 godzina   9:00 s.27

12.10.2018 godzina 15:00 s.27
13.10.2018 godzina   9:00 s.27

19.10.2018 godzina 15:00 s.27
20.10.2018 godzina   9:00 s.27

26.10.2018 godzina 15:00 s.27
27.10.2018 godzina   9:00 s.27

9.11.2018 godzina 15:00 s.27
10.11.2018 godzina   9:00 s.27

16.11.2018 godzina 15:00 s.27
17.11.2018 godzina   9:00 s.27

23.11.2018 godzina 15:00 s.27
24.11.2018 godzina   9:00 s.27

7.12.2018 godzina 15:00 s.27
9.12.2018 godzina   9:00 s.27

14.12.2018 godzina 15:00 s.27
15.12.2018 godzina   9:00 s.27