Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Terminy zjazdów na końcu strony

Poniżej przedstawiono wykaz kwalifikacyjnych kursów zawodowych do realizacji w roku szkolnym 2017/2018. Minimalna liczba słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego prowadzonego przez publiczną szkołę to - 20 osób. Za zgodą organu prowadzącego liczba słuchaczy może być mniejsza niż 20.

technik elektryk 311303

E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych  
E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych  
E.24 Eksploatacja maszyn urządzeń i instalacji elektrycznych  

technik informatyk 351203

E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych  
E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami  

technik teleinformatyk 351103

E.15 Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich  
E.16 Montaż i eksploatacja sieci rozległych  

UCZESTNICY KURSU

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych uczestnikami kursu mogą być osoby zainteresowane zdobyciem dodatkowej kwalifikacji zawodowej – absolwenci liceum, technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej (jeśli ma 18 lat), a także osoby czynne zawodowo, bądź pozostające bez pracy, które z uwagi na potrzeby rynku pracy i pracodawców chcą się przekwalifikować.

WARUNKI NABORU, POTWIERDZANIE KWALIFIKACJI

Szczegóły dotyczące naboru: http://elektryk.opole.pl/ zakładka Rekrutacja 2017

Po ukończeniu kursu, każdy uczestnik może przystąpić do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie konkretnej kwalifikacji w zawodzie. Potwierdzeniem tego będzie świadectwo wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu.

WARUNKI TECHNICZNE, KADRA

Proponowane kursy dotyczą kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach, w których kształci Zespół Szkół Elektrycznych:

Jako Szkoła posiadamy duże doświadczenie w tym zakresie, wyróżniające wyniki egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe, sprawdzoną kadrę nauczycielską i odpowiednie zaplecze technodydaktyczne oraz dobrą współpracę z Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu.

Terminy zjazdów dla kwalifikacji

E.8 - pierwszy semestr
8 września, 29 września,
13 października, 27 października,
10 listopada, 17 listopada,
22 grudnia, 12 stycznia,
13 stycznia

E.24
8 września, 9 września, 22 września, 23 września,
6 października, 7 października, 20 października, 21 października
3 listopada, 4 listopada, 24 listopada, 25 listopada,
1 grudnia, 8 grudnia, 9 grudnia, 15 grudnia,
5 stycznia, 6 stycznia

E.12
22 września, 23 września,
6 października, 7 października, 27 października, 28 października,
3 listopada, 17 listopada, 18 listopada, 24 listopada, 25 listopada,
1 grudnia, 8 grudnia, 9 grudnia

E.14
29 września, 30 września,
6 października, 7 października, 27 października, 28 października,
8 grudnia, 9 grudnia, 15 grudnia

E.15
8 września, 9 września, 15 września, 16 września, 22 września, 23 września, 29 września, 30 września,
6 października, 7 października, 19 października, 20 października, 21 października, 26 października, 27 października, 28 października,
3 listopada, 4 listopada, 17 listopada, 18 listopada, 23 listopada, 24 listopada, 25 listopada, 30 listopada,
1 grudnia, 2 grudnia, 7 grudnia, 8 grudnia, 9 grudnia

E.16
20 października,
10 listopada, 17 listopada, 30 listopada,
1 grudnia, 7 grudnia, 14 grudnia, 15 grudnia, 21 grudnia