Kółka i zajęcia dodatkowe 2018/2019

  Nauczyciel Zajęcia Termin
1. Agnieszka Nowak Kółko z języka niemieckiego wtorki
14:05, s.53
2. Mirosława Korzekwa Koło Języka Angielskiego środy
14:05, s.13
3. Dariusz Dzionek Koło historyczne wtorki
15:00, s. 21
4. Robert Kowol Przygotowanie do matury z informatyki środy
15:00, s.9
5. Ewa Dubaj Zajęcia wyrównawcze i uzupełniające z pracowni elektrycznej i elektronicznej  
6. Piotr Muszyński Elektronika w teleinformatyce środy,
12:25 - 13:10
7. Dorota Kulik-Nowak Szkolne Koło PCK  
8. Renata Kisza-Świątek Zajęcia przygotowujące do Konkursu Odyseja Umysłu i Euroscoli  
9. Andrzej Olszowski Koło szachowe wtorki
14:10, s. 45