Kalendarz Roku Szkolnego 2018/2019

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 3 września 2018 r.
2. Spotkanie z rodzicami klas pierwszych 5 września 2018 r.
3. Rada pedagogiczna – zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego 12 września 2018 r.
4. Spotkanie z rodzicami klas drugich, trzecich i maturalnych 12 września 2018 r.
5. Wyjazd integracyjny uczniów klas pierwszych 17-19 września 2018 r.
6. Pasowanie uczniów klas pierwszych 21 września 2018 r.
7. Szkoleniowa Rada Pedagogiczna 17 października 2018 r.
8. Kwartalne spotkanie z rodzicami klas technikum  i szkoły branżowej (w tym zsz) 14 listopada 2018 r.
9. Szkoleniowa Rada Pedagogiczna / Rekolekcje 12 grudnia 2018 r.
10. Konferencja klasyfikacyjna dla klas technikum i szkoły branżowej (w tym zsz) 19 grudnia 2018 r.
11. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2018 r.
12. Spotkanie z rodzicami – podsumowanie I semestru 9 stycznia 2019 r.
13. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie styczeń – luty 2019 r.
14. Posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowującej I semestr 23 stycznia 2019 r.
15. Ferie zimowe 28 stycznia – 10 lutego 2019 r.
16. Szkoleniowa Rada Pedagogiczna 27 lutego 2019 r.
17. Spotkanie z rodzicami uczniów klas I-IV technikum oraz I-III szkoły branżowej(w tym zsz) 20 marca 2019 r.
18. Szkoleniowa Rada Pedagogiczna / Rekolekcje 4 kwietnia 2019 r.
19. Wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.
20. Dzień Papieski/Szkoleniowa rada Pedagogiczna 11 kwietnia 2019 r.
21. Konferencja klasyfikacyjna klas programowo najwyższych 24 kwietnia 2019 r.
22. Zakończenie zajęć w klasach czwartych technikum 26 kwietnia 2019 r.
23. Spotkanie z rodzicami uczniów klas I, II, III technikum i szkoły branżowej (w tym zsz) 15 maja 2019 r.
24. Egzamin maturalny od 6 do 25 maja 2019 r.
25. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie czerwiec – lipiec 2019 r.
26. Konferencja klasyfikacyjna dla klas technikum i szkoły branżowej (w tym zsz) 17 czerwca 2019 r.
27. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno -wychowawczych 21 czerwca 2019 r.
28. Posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowującej rok szkolny 2018/2019 21 czerwca 2019 r.
29. Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.
30. Przygotowanie nowego roku szkolnego 27 - 30 sierpnia 2019 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:

klasy technikum szkoła branżowa

2 listopada 2018

10 stycznia 2019

2 maja 2019

6, 7, 8, 9 maja 2019

18 czerwca 2019

2 listopada 2018

2 maja 2019

6, 7, 8, maja 2019

18 czerwca 2019