KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2016 r.
2. Spotkanie z rodzicami klas pierwszych 7 września 2016 r.
3. Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego 14 września 2016 r.
4.

Spotkanie z rodzicami klas drugich, trzecich i maturalnych

14 września 2016 r.
5. Wyjazd integracyjny uczniów klas pierwszych 19 – 21 września 2016 r.
  Szkoleniowa Rada Pedagogiczna 19 października 2016 r.
6.

Kwartalne spotkanie z rodzicami klas technikum i zasadniczej szkoły zawodowej

16 listopada 2016 r.
7. Szkoleniowa Rada Pedagogiczna 7 grudnia 2016 r.
8. Konferencja klasyfikacyjna dla klas technikum i zasadniczej szkoły zawodowej 21 grudnia 2016 r.
9. Zimowa przerwa świąteczna 23  – 31 grudnia 2016 r.
10.

Spotkanie z rodzicami – podsumowanie I semestru

11 stycznia 2017 r.
11.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

styczeń – luty 2017 r.
12.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowującej I semestr

25 stycznia 2017 r
13. Ferie zimowe 13  - 26 lutego 2017 r.
14. Szkoleniowa Rada Pedagogiczna 1 marca 2017 r.
15. Spotkanie z rodzicami uczniów klas I-IV technikum oraz I-III zasadniczej zawodowej 22 marca 2017 r.
16. Wiosenna przerwa świąteczna 13  – 18 kwietnia 2017 r.
17. Konferencja klasyfikacyjna klas programowo najwyższych, szkolenie maturalne i egzaminacyjne 26 kwietnia 2017 r.
18. Zakończenie zajęć w klasach czwartych technikum 28 kwietnia 2017 r.
19. Spotkanie z rodzicami uczniów klas I, II, III technikum i szkoły zawodowej 17 maja 2017 r.
20. Egzamin maturalny 4  - 29 maja 2017 r.
21.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

maj – lipiec 2017 r.
22. Konferencja klasyfikacyjna dla klas technikum
i zasadniczej szkoły zawodowej
20 czerwca 2017 r.
23. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2017 r. 

24. Posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowującej rok szkolny 2016/2017 27 czerwca 2017 r.
25. Ferie letnie 24 czerwca – 31 sierpnia 2017 r.
26. Posiedzenie Rady Pedagogicznej 31 sierpnia 2017 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:

31 października 2016 r.

12 stycznia 2017 r.,

2 maja 2017 r.

4,5,8 maja 2017 r.

16 czerwca 2017 r.

20 czerwca 2017 r.