KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017 r.
2. Spotkanie z rodzicami klas pierwszych 6 września 2017 r.
3. Rada pedagogiczna – zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego 13 września 2017 r.
4.

Spotkanie z rodzicami klas drugich, trzecich i maturalnych

13 września 2017 r.
5. Wyjazd integracyjny uczniów klas pierwszych 18-20 września 2017 r.
6. Szkoleniowa Rada Pedagogiczna 18 października 2017 r.
7. Kwartalne spotkanie z rodzicami klas technikum i szkoły branżowej
(w tym zsz)
15 listopada 2017 r.
8. Szkoleniowa Rada Pedagogiczna 29 listopada 2017 r.
9. Indywidualne konsultacje dla rodziców 7-8 grudnia 2017 r.
10. Rekolekcje 8 grudnia 2017 r.
11. Konferencja klasyfikacyjna dla klas technikum i szkoły branżowej
(w tym zsz)
20 grudnia 2017 r.
12. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2017 r.
13.

Spotkanie z rodzicami – podsumowanie I semestru

10 stycznia 2018 r.
14.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

styczeń – luty 2018 r.
15. Posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowującej I semestr 31 stycznia 2018 r.
16. Ferie zimowe 15 - 28 stycznia 2018 r.
17. Szkoleniowa Rada Pedagogiczna 28 lutego 2018 r.
18. Spotkanie z rodzicami uczniów klas I-IV technikum oraz I-III szkoły branżowej
(w tym zsz)

21 marca 2018 r.

19. Rekolekcje/Szkoleniowa Rada Pedagogiczna 22 marca 2018 r.
20. Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca – 03 kwietnia 2018 r.
21. Dzień Papieski 11 kwietnia 2018 r.
22. Konferencja klasyfikacyjna klas programowo najwyższych 25 kwietnia 2018 r.
23. Zakończenie zajęć w klasach czwartych technikum

27 kwietnia 2018 r.

24. Spotkanie z rodzicami uczniów klas I, II, III technikum i szkoły branżowej
(w tym zsz)

16 maja 2018 r.

25.

Egzamin maturalny

od 4 do 25 maja 2018 r.
26.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

czerwiec – lipiec 2018 r.
27.

Konferencja klasyfikacyjna dla klas technikum i szkoły branżowej
(w tym zsz)

19 czerwca 2018 r.
28. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018 r.

29. Posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowującej rok szkolny 2017/2018 26 czerwca 2018 r.
30. Ferie letnie 23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.
31. Przygotowanie nowego roku szkolnego 27 - 31 sierpnia 2018 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:

klasy technikum 1ab 2az 3az

11 stycznia 2018

30 kwietnia 2018

2 maja 2018

4 maja 2018

7 maja 2018

8 maja 2018

1 czerwca 2018

19 czerwca 2018

30 kwietnia 2018

2 maja 2018

7 maja 2018

8 maja 2018

1 czerwca 2018

19 czerwca 2018

11 stycznia 2018

30 kwietnia 2018

2 maja 2018

4 maja 2018

1 czerwca 2018

19 czerwca 2018

11 stycznia 2018

30 kwietnia 2018

2 maja 2018

7 maja 2018

8 maja 2018 r.

19 czerwca 2018