Kalendarz Roku Szkolnego 2019/2020

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 02 września 2019 r.
2. Spotkanie z rodzicami klas pierwszych 4 września 2019 r.
3. Rada pedagogiczna – zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego 11 września 2019 r.
4. Spotkanie z rodzicami klas drugich, trzecich
i maturalnych
11 września 2019 r.
5. Wyjazd integracyjny uczniów klas pierwszych 16-18 września 2019 r.
6. Pasowanie uczniów klas pierwszych 20 września 2019 r.
7. Szkoleniowa Rada Pedagogiczna 23 października 2019 r.
8. Spotkanie rodziców z dyrekcją i nauczycielami CKP 23 października 2019 r.
9. Kwartalne spotkanie z rodzicami klas technikum 
i szkoły branżowej
13 listopada 2019 r.
10. Szkoleniowa Rada Pedagogiczna / Rekolekcje grudzień 2019 r.
11. Konferencja klasyfikacyjna dla klas technikum
i szkoły branżowej
18 grudnia 2019 r.
12. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2019 r.
13. Spotkanie z rodzicami – podsumowanie I semestru 08 stycznia 2020 r.
14. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie styczeń – luty 2020 r.
15. Posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowującej
I semestr
29 stycznia 2020 r.
16. Ferie zimowe 10 lutego – 23 lutego 2020 r.
17. Szkoleniowa Rada Pedagogiczna 04 marca 2020 r.
18. Spotkanie z rodzicami uczniów klas I-IV technikum oraz I-III szkoły branżowej 18 marca 2020 r.
19. Dzień otwarty Szkoły 20 marca 2020 r.
20. Rekolekcje/Szkoleniowa Rada Pedagogiczna kwiecień 2020 r.
21. Wiosenna przerwa świąteczna 09 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.
21. Konferencja klasyfikacyjna klas programowo najwyższych 22 kwietnia 2020 r.
22. Zakończenie zajęć w klasach czwartych technikum 24 kwietnia 2020 r.
23. Spotkanie z rodzicami uczniów klas I - III technikum
oraz I-III szkoły branżowej
20 maja 2020 r.
24. Egzamin maturalny od 4 do 22 maja 2020 r.
25. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie czerwiec – lipiec 2020 r.
26. Konferencja klasyfikacyjna dla klas technikum
i szkoły branżowej
23 czerwca 2020 r.
27. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno -wychowawczych 26 czerwca 2020 r.
28. Posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowującej rok szkolny 2019/2020 26 czerwca 2020 r.
29. Ferie letnie 27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.
30. Przygotowanie nowego roku szkolnego 25 - 28 sierpnia 2020 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

klasy technikum szkoła branżowa
  1ab, 2ab 1bb 3ab

2,3 stycznia 2020

10 stycznia 2020

4, 5, 6, 7 maja 2020

12 czerwca 2020

23 czerwca 2020

 2,3 stycznia

10 stycznia

6,7 maja

12 czerwca

3 stycznia

10 stycznia

4,5 maja

12 czerwca

23 czerwca

4,5,6 maja

23 czerwca