Zarządzenia opolskiego kuratora oświaty

Zarządzenia Opolskiego Kuratora Oświaty dotyczące naboru do szkół ponadgimnazjalnych

ZARZĄDZENIE NR 3 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 stycznia 2013 r.

w sprawie terminów rekrutacji do publicznych gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży i dorosłych na rok szkolny 2013/2014. 

ZARZĄDZENIE NR 5 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2013 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 3 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie terminów rekrutacji do publicznych gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży i dorosłych na rok szkolny 2013/2014.