Nowy Egzamin Zawodowy

Deklaracje

Pobierz deklarację.

1.Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu w sesji II czerwiec - lipiec 2018 :  do dnia 16 lutego 2018r

Zawód: technik elektronik; symbol 311408

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec II semestru klasy III

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (K2) odbywa się pod koniec I semestru klasy IV

Zawód: technik elektryk; symbol 311303

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec I semestru klasy III

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (K2) odbywa się pod koniec II semestru klasy III
Egzamin potwierdzający trzecią kwalifikację (K3) odbywa się pod koniec I semestru klasy IV

Zawód: technik mechatronik; symbol 311410

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec I semestru klasy III

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (K2) odbywa się pod koniec II semestru klasy III
Egzamin potwierdzający trzecią kwalifikację (K3) odbywa się pod koniec I semestru klasy IV

Zawód: technik informatyk; symbol 351203

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec II semestru klasy II

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (K2) odbywa się pod koniec II semestru klasy III
Egzamin potwierdzający trzecią kwalifikację (K3) odbywa się pod koniec I semestru klasy IV

Zawód: technik teleinformatyk; symbol 351103

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec II semestru klasy II

2.Terminy przeprowadzania egzaminu zawodowego w 2018 roku pobierz >>

3.Wykaz materiałów i przyborów w części teoretycznej pobierz >>

4.Wykaz materiałów i przyborów w części praktycznej pobierz >>

5.Wewnętrzny harmonogram części pisemnej i części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

EGZAMINY ZAWODOWE styczeń – luty 2018

część pisemna 11.01.2018 r. (czwartek)

godz. 10.00

kwalifikacja E03 klasa 3AT, 3FT
kwalifikacja E07 klasa 3BT, 3AZ, KKZ
kwalifikacja E12 egzamin powtórkowy
kwalifikacja E15 KKZ

 

godz. 12.00

kwalifikacja E08 egzamin powtórkowy
kwalifikacja E24 forma elektroniczna

 

godz. 14.00

kwalifikacja E14 klasa 4DT, 4GT
kwalifikacja E16 klasa 4CT
kwalifikacja E19 klasa 4AT, 4FT
kwalifikacja E20 klasa 4ET
kwalifikacja E24 klasa 4BT, KKZ

 

EGZAMINY ZAWODOWE styczeń – luty 2018

część praktyczna

LP. klasa Oznaczenie kwalifikacji Nazwa kwalifikacji Data egzaminu uwagi
1 3AT, 3FT

E.03

„w”

K1. Montaż urządzeń
i systemów mechatronicznych
22-27.01.2018 CKP
2 egzamin powtórkowy

E.06

„w”

K1. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

24 01.2018

 

CKP
3 3BT, 3AZ

E.07

„w”

K1. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 24-27.01.2018 egzaminator
4 egzamin powtórkowy

E.08.

„w”

K2. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

22-23.01.2018

CKP
5 egzamin powtórkowy

E.12.

„wk”

K1. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych
oraz urządzeń peryferyjnych.
15.02.2018 egzaminator
6 egzamin powtórkowy

E.13.

„wk”

K2. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 15.02.2018 egzaminator
7

4DT
4GT

E.14.

„dk”

K3. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami. 12.01.2018  
8 KKZ E.15 „wk” K1. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali
i przyłączy abonenckich
17-18.01.2018 egzaminator
9 4CT E.16 „wk” K3. Montaż i eksploatacja sieci rozległych E.16. 30-31.01.2018 egzaminator

 

10

4AT
4FT

E.19.

„dk”

K3. projektowanie
i programowanie urządzeń
i systemów mechatronicznych
15-17.01.2018  
11 4ET

E.20

„d”

K2. Eksploatacja urządzeń elektronicznych 10.01.2018  
12 4BT, KKZ

E.24

„d”

K3. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 10.01.2018  

 

Informacje

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu w roku szkolnym 2017/2018 pobierz >>

Informatory o egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

  1. Technik elektronik 311408 pobierz >>
  2. Technik elektryk 311303 pobierz >>
  3. Technik informatyk 351203 pobierz >>
  4. Technik mechatronik 311410 pobierz >>
  5. Technik teleinformatyk 351103 pobierz >>

Pobierz prezentację o Nowym Egzaminie Zawodowym w Elektryczniaku.

Pobierz informacje dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie