Dokumenty szkoły

Nazwa dokumentu PDF DOC
Dziennik praktyki   przejdź, aby
pobrać >>
Dziennik zajęć pozalekcyjnych   filetype_pdf
Procedura organizowania wycieczek szkolnych filetype_pdf filetype_pdf
Zgłaszanie wycieczki/imprezy zagranicznej uczniów przez dyrektora szkoły/placówki do Kuratorium Oświaty w Opolu filetype_pdf  
Zawiadomienie o wyjeździe zagranicznym uczniów  filetype_pdf filetype_pdf
Usprawiedliwienie filetype_pdf  
Formularz rejestracyjny do ESZKOŁY filetype_pdf  
Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej filetype_pdf filetype_pdf
Zwolnienie z ćwiczeń WF filetype_pdf  
Zwolnienie z zajęć WF filetype_pdf  
Deklaracja dotycząca zajęć z religii, etyki i wychowania do życia w rodzinie filetype_pdf filetype_pdf