Dokumenty szkoły

Nazwa dokumentu Link
Statut szkoły pobierz >>
Dziennik praktyki przejdź, aby pobrać >>
Dziennik zajęć pozalekcyjnych pobierz >>
Procedura organizowania wycieczek szkolnych

pobierz PDF>>

pobierz DOC >>

Zgłaszanie wycieczki/imprezy zagranicznej uczniów przez dyrektora szkoły/placówki do Kuratorium Oświaty w Opolu pobierz >>
Wycieczki zagraniczne - zasady organizacji oraz wymagane formularze

Zasady organizacji - pobierz >>

Formularz 1 - pobierz >>

Formularz 2 - pobierz >>

Formularz 3 - pobierz >>

Formularz 4 - pobierz >>

Pobierz całość w ZIP >>

Usprawiedliwienie pobierz >>
Formularz rejestracyjny do ESZKOŁY pobierz >>
Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

pobierz PDF >>

pobierz DOC >>

Zwolnienie z ćwiczeń WF pobierz >>
Zwolnienie z zajęć WF pobierz >>
Deklaracja dotycząca zajęć z religii, etyki i wychowania do życia w rodzinie

pobierz PDF >>

pobierz DOC >>

Dostęp do szkolnej platformy e-learningowej

uczeń pełnoletni - pobierz >>

uczeń niepełnoletni - pobierz >>