SPIS LEKTUR

Tematy wypracowań na maturalnym egzaminie pisemnym będą formułowane na podstawie

Standardów wymagań egzaminacyjnych, w związku z następującymi utworami:

 

na poziomie podstawowym

1. literatura polska

- Bogurodzica w kontekście poezji średniowiecznej

- Jan Kochanowski – fraszki (od 2009 r.), pieśni i treny (wybór)

- Jan Andrzej Morsztyn – wybór wierszy

- Daniel Naborowski – wybór wierszy

- Wacław Potocki – wybór wierszy

- Ignacy Krasicki – bajki (od 2009 r.), satyry (wybór), Hymn do miłości ojczyzny

- Adam Mickiewicz – Romantyczność (od 2009 r.)

- Adam Mickiewicz Pan Tadeusz

- Adam Mickiewicz Dziady cz. III

- Juliusz Słowacki Kordian: akt I, akt II, akt III sc. 5 i 6

- Zygmunt Krasiński Nie-Boska komedia: część I, część III (scena w obozie rewolucji),

część IV (scena w obozie arystokracji i scena finałowa)

- Adam Mickiewicz – wybór wierszy

- Juliusz Słowacki – wybór wierszy

- Cyprian Kamil Norwid – wybór wierszy

- Bolesław Prus Lalka

- Eliza Orzeszkowa Nad Niemnem – fragmenty z tomu III: rozmowa Andrzejowej

Korczyńskiej z synem, rozmowa Benedykta Korczyńskiego z synem

- Eliza Orzeszkowa Gloria victis

- Maria Konopnicka Mendel Gdański

- Bolesław Prus Kamizelka

- Henryk Sienkiewicz Potop, Quo vadis (od 2009 r.)

- Kazimierz Przerwa-Tetmajer – wybór wierszy

- Jan Kasprowicz – wybór wierszy

- Leopold Staff – wybór wierszy z różnych epok

- Stanisław Wyspiański Wesele

- Władysław Stanisław Reymont Chłopi (t. I)

- Stefan Żeromski Ludzie bezdomni

- Stefan Żeromski Przedwiośnie

- Witold Gombrowicz Ferdydurke – rozdz. II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV

- Zofia Nałkowska Granica

- Tadeusz Borowski Pożegnanie z Marią (Pożegnanie z Marią, U nas, w Auschwitzu ...,

Proszę państwa do gazu, Bitwa pod Grunwaldem)

- Gustaw Herling-Grudziński Inny świat

- Bolesław Leśmian – wybór wierszy

- Julian Tuwim – wybór wierszy

- Maria Pawlikowska-Jasnorzewska – wybór wierszy

- Czesław Miłosz – wybór wierszy

- Krzysztof Kamil Baczyński – wybór wierszy

- Tadeusz Różewicz – wybór wierszy

- Zbigniew Herbert – wybór wierszy

- Miron Białoszewski – wybór wierszy

- Wisława Szymborska – wybór wierszy

- Stanisław Barańczak – wybór wierszy

- Jan Twardowski – wybór wierszy

- Sławomir Mrożek Tango

- Hanna Krall Zdążyć przed Panem Bogiem

Uwaga: wymagana jest także znajomość kontekstów biblijnych, antycznych i innych.

2. literatura powszechna

- Sofokles Król Edyp

- Horacy – wybór pieśni

- William Szekspir Makbet

- Molier Świętoszek

- Jan Wolfgang Goethe Cierpienia młodego Wertera

- Fiodor Dostojewski Zbrodnia i kara

- Joseph Conrad Jądro ciemności

- Albert Camus Dżuma